Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ

Đăng ký phương pháp khấu trừ cho doanh nghiệp mới thành lập là điều kiện đầu tiên nếu doanh nghiệp muốn phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp mới thành lập đều có phương pháp tính thuế ban đầu là phương pháp trực tiếp. Nếu muốn áp dụng phương pháp khấu trừ phải tiến hành đăng ký bằng mẫu 06/GTGT tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Căn cứ pháp lý để áp dụng phương pháp khấu trừ

  • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 219/2014/TT-BTC

Điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ

  • Có hợp đông thuê địa điểm kinh doanh
  • HOẶC có hóa đơn mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ

Doanh nghiệp được phép áp dụng phương pháp khấu trừ tự nguyện nếu đáp ứng một trong 2 điều kiện trên khi thành lập doanh nghiệp.

Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ  thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ bằng cách nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12 của năm liền kề. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.

Cách xác định doanh thu năm đầu tiên để áp dụng phương pháp khấu trừ

Với doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng thì “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Tại sao nên áp dụng phương pháp khấu trừ cho doanh nghiệp?

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ có ưu điểm gì? Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp là hai phương pháp tính thuế của doanh nghiệp. Với phương pháp khấu trừ thuế GTGT được bù trừ giữa đầu ra và đầu vào như vậy sẽ có lợi hơn so với phương pháp trực tiếp (thuế chồng thuế). Ví dụ đơn giản như sau:

Trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ: Mua hàng 10 triệu đồng và bán 10 triệu đồng, thuế GTGT với cả 2 trường hợp là 10% sẽ là 1 triệu đồng. Trường hợp này không phải nộp thuế vì đầu ra bằng đầu vào do đó bù trừ sẽ bằng 0 => Không phải nộp thuế

Trường hợp áp dụng phương pháp trực tiếp: Mua hàng 10 triệu đồng, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì không cần quan tâm tới đầu vào, cứ bán hàng ra là phải nộp thuế mức thuế có thể là 1, 2, 3, 5% tùy loại hàng hóa dịch vụ => phải nộp thuế

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165