Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (07/03/2021)

Tác giả: Nguyễn Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên là một trong các tác giả của AZLAW, trình độ cử nhân luật. Bà Nguyễn Hồng Duyên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về doanh nghiệp, giấy phép, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Hồng Duyên

Chức vụ: Phụ trách hành chính

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Số năm kinh nghiệm thực tế: 6

Tổng số bài viết: 52 bài viết


Bà Nguyễn Hồng Duyên tốt nghiệp cử nhân đại học luật Hà Nội năm 2014 đã thực hiện tư vấn nhiều cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.HOTLINE: 19006165