Liên hệ tư vấn 1900.6165

Author: Nguyễn Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên là một trong các tác giả của AZLAW, trình độ cử nhân luật. Bà Nguyễn Hồng Duyên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về doanh nghiệp, giấy phép, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Hồng Duyên

Chức vụ: Phụ trách hành chính

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Số năm kinh nghiệm thực tế: 6

Tổng số bài viết: 65 bài viết


Bà Nguyễn Hồng Duyên tốt nghiệp cử nhân đại học luật Hà Nội năm 2014 đã thực hiện tư vấn nhiều cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng điện tử cho doanh nghiệp ở Hà Nội

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng điện tử cho doanh nghiệp ở Hà Nội

Từ tháng 9/2016 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã triển khai nộp hồ sơ qua mạng điện tử đối với một số thủ tục về đăng ký kinh doanh tiến tới thực hiện 100% đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Dưới đây là trình tự, hồ sơ cần chuẩn bị khi doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử
HOTLINE: 19006165