Thứ Sáu (24/09/2021)

Tác giả: Nguyễn Hà An

Nguyễn Hà An là chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, giấy phép tại AZLAW chuyên thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép con

1. Thông tin cơ bản

– Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ AN

– Quê quán: Kiến An, Hải Phòng

2. Văn bằng, chứng chỉ

– Đại học Luật Hà Nội – Cử nhân luật Kinh tế

– Đại học Luật Hà Nội – Hoàn thành khoá học thạc sĩ luật kinh tế

– Học viện tư pháp – Đang theo học khoá đào tạo luật sư

3. Kinh nghiệm làm việc

– Tháng 7/2017 đến tháng 6/2018 – Thực tập tại các công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật Đại học Luật Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An (Hải Phòng)

– Tháng 7/2018 đến tháng 6/2019 – Công ty TNHH HD Luật

– Từ tháng 10/2019 đến nay – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TIẾN ĐẠT

Chuyên viên Hà An

Gọi ngay