Liên hệ tư vấn 1900.6165

Author: Ban biên tập AZLAW

Ban biên tập của AZLAW là tập hợp bởi các bài viết của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệp và các luật sư uy tín để đảm bảo việc cung cấp thông tin là hoàn toàn chính xác và luôn luôn được cập nhật cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Ban biên tập AZLAW

Chức vụ: Quản trị viên

Lĩnh vực tư vấn: Doanh nghiệp, Thương mại ...

Trình độ đào tạo: Luật sư, luật gia

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1520 bài viết


Đội ngũ tác giả của AZLAW gồm toàn bộ các luật sư, luật gia có nhiều năm kinh nghiệm. Các nội dung chúng tôi đưa ra sẽ luôn được kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. AZLAW cam kết mang đến các bài viết chất lượng, đúng quy định pháp luật để khách hàng có thể tìm hiểu, nắm bắt thông tin chính xác gồm các thành viên sau: - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt - Luật gia Nguyễn Thị Hồng Duyên - Luật gia Nguyễn Thị Hà An - Luật gia Triệu Tùng Sơn AZLAW


Thủ tục đăng ký hội chợ, triển lãm thương mại

Thủ tục đăng ký hội chợ, triển lãm thương mại

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức. 


HOTLINE: 19006165