Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy sử dụng cho hủy hóa đơn do công ty luật cung cấp

CÔNG TY TNHH

ABC

—————–

Số: …/20../KKHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN

(Tại ngày … tháng … năm 2014)

 

Loại hóa đơn chưa sử dụng hết cần huỷ 

STT Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Từ quyển ……

Đến quyển…….

Từ số ………..

Đến số……….

01 Giá trị gia tăng 01GTKT3/001 AA/11P 1-5 000091 – 0000250
  Cộng     1 160

 

NGƯỜI LẬP

HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

 

 

 

 

   
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165