Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu (10/04/2020)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có gì khác so với tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại K3 điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Về chế độ thì theo khoản 2 điều 4 bảo hiểm xã hội tự nguyện chi có 2 chế độ đó là:
Hưu trí
Tử tuất

Khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức đóng cố định hàng tháng đổi với người lao động và người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với mình

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo khoản 1 điều 87 Luật BHXH 2014 mức đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phương thức đóng do người lao động lựa chọn theo K2 điều 87 của luật như sau:
– Hằng tháng;
– 03 tháng một lần;
– 06 tháng một lần;
– 12 tháng một lần;
Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội
1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:
b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội
1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:
b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165