Thứ Năm (07/07/2022)

Bồi thường thiệt hại học sinh gây ra trong thời gian học tại trường?

Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra

Con tôi năm nay 12 tuổi, hiện đang học lớp 6. Hôm vừa rồi, cháu có trốn học tiết cuối đi đánh điện tử. Trên đường đến quán điện tử, xe cháu đâm phải một sinh viên làm bạn này bị gãy chân. Bố mẹ của bạn sinh viên bắt gia đình tôi phải bồi thường. Con trai tôi gây thiệt hại vào khoảng thời gian trường cháu đang quản lý cháu, việc để cháu trốn học ra ngoài chơi như vậy đáng lẽ trường cũng phải có một phần trách nhiệm. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này nhà trường có phải chịu trách nhiệm bồi thường không?

Trả lời

Theo như thông tin mà chị cung cấp cho bên chúng tôi, con của chị năm nay 14 tuổi, cháu đã gây ra thiệt hại ở bên ngoài nhưng lại trong khoảng thời gian học tại trường, tức là đang trong khoảng thời gian trường trực tiếp quản lý học sinh.

Bộ luật dân sự 2015 có quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý tại Điều 599 như sau:

Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

Trường hợp của chị, con chị đã trốn học tiết cuối ở trường để đi chơi, và sau đó đã gây ra thiệt hại trong khoảng thời gian đó. Có thể khẳng định, con chị đã gây ra thiệt hại trong thời gian trường học trực tiếp quản lý. Việc để học sinh trốn học ra ngoài chơi như vậy là do lỗi của nhà trường đã không quản lý học sinh một cách chặt chẽ, dẫn đến hậu quả học sinh trốn học và gây thiệt hại về tài sản cho người khác.

Căn cứ vào quy định trên, trong trường hợp của con chị, trường học sẽ phải bồi thường cho người mà con chị đã đâm phải, chứ không phải là gia đình chị. Tuy nhiên, chị cũng cần chú ý, trong trường hợp nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì với tư cách là cha,mẹ cháu, gia đình chị sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con chị gây ra, tức gia đình chị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bồi thường cho bạn sinh viên bị con chị đâm vào, trách nhiệm không thuộc về nhà trường nữa.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay