Liên hệ tư vấn 1900.6165

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Thường ngày, do chỉ phải học buổi sáng, nên đến chiều, Cường 10 tuổi phải chăn trâu giúp bố mẹ. Khi đi chăn trâu, thì Cường gặp An, bạn cùng lớp. Vì hiếu động, An nghịch ngợm ném đá trêu con trâu nhà Cường, khiến cho trâu lồng lên, chạy xuống ruộng phá nát một phần ruộng lúa nhà ông Tùng. Ông Tùng có đến nhà Cường để đòi bồi thường nhưng bố của Cường không đồng ý vì cho rằng lỗi là do An ném đá nên trâu mới phá ruộng. Ông Tùng lại đến nhà An nhưng bố của An cũng không chịu bồi thường. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp này ai mới là người phải bồi thường cho ông Tùng?

Trả lời:

Căn cứ vào những thông tin bạn đưa ra ở tình huống trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 603 BLDS năm 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra thì:

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ 3 và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Xem xét, tình huống nêu trên, có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến việc con trâu nhà Cường lồng lên, lao xuống ruộng và phá nát một phần ruộng lúa nhà ông Tùng là do việc An nghịch ngợm ném đá trêu trâu, do vậy, trong trường hợp này, người có lỗi làm cho con trâu gây thiệt hại cho ông Tùng là An. Chính bởi vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 603 BLDS 2015 được trích dẫn như trên, thì người có trách nhiệm phải bồi thường cho ông Tùng là An.

Tuy nhiên, An mới chỉ là đứa bé 10 tuổi, nên căn cứ vào khoản 2 Điều 586 BLDS năm 2015 thì cha, mẹ của An phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Cụ thể khoản 2 Điều 586 BLDS 2015 quy định:

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải  bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Và Điều 599 BLDS thì lại quy định cụ thể về việc bồi thường thiệt hại cho người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý. Xét thấy, trong sự việc này, An là trẻ em dưới 15 tuổi, và gây thiệt hại ở ngoài đồng, không phải là trường hợp thuộc Điều 599 BLDS, hơn nữa, An còn có cha, mẹ.

Và do vậy, theo căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 586 BLDS nếu trên, thì người phải bồi thường thiệt hại cho ông Tùng là cha, mẹ của An. Bên cạnh đó, xuất phát từ nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 585 BLDS thì thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Cha mẹ của An và ông Tùng có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền hoặc hiện vật hoặc thực hiện một công việc; có thể bồi thường một lần hoặc nhiều lần.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165