Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cá nhân nước ngoài có được phép lập văn phòng đại diện?

Cá nhân nước ngoài có được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam? Cá nhân có được coi là thương nhân? Trường hợp nào cá nhân được lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị đại diện cho thương nhân, với trường hợp là một pháp nhân thì có thể lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, vậy một cá nhân thì sao? Cá nhân có được phép lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hay không?

Tại văn bản số 1190/BCT-PC ngày 26/02/2019 Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật thương mại 2005
Khoản 1, Điều 16, Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận”.
Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh theo quy định này, thương nhân không chỉ giới hạn là tổ chức.”

2. Theo quy định của nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết về Luật thương mại
Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định “Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận”.
Đồng thời, Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định bao gồm “Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài”.
Theo các quy định trên, thương nhân nước ngoài bao gồm cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và việc xác định thương nhân nước ngoài sẽ căn cứ theo pháp luật nước ngoài.
Trong trường hợp thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, đề nghị thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP để cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét việc cấp phép theo đúng quy định pháp luật.

Theo quy định trên, đối với các cá nhân nước ngoài nếu có giấy phép đăng ký kinh doanh dưới hình thức cá nhân được nước sở tại công nhận thì vẫn có thể lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165