Liên hệ tư vấn 1900.6165

Các loại tài sản đảm bảo và thứ tự ưu tiên thanh toán

Tài sản đảm bảo là gì? Các loại tài sản nào được coi là tài sản đảm bảo? Thứ tự ưu tiên thanh toán đối với tài sản đảm bảo như thế nào? Quy định về tài sản đảm bảo được nêu tại điều 295 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 295. Tài sản bảo đảm
1. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.
2. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được.
3. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.
4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

Tại nghị định 163/2001/NĐ-CP sửa đổi bởi nghị định 11/2012/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

Điều 4. Tài sản bảo đảm
1. Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.
2. Tài sản hình thành trong tương lai gồm:
a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;
b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;
c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.
Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.
3. Doanh nghiệp nhà nước được sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được giao kết hợp pháp và có giá trị pháp lý đối với người thứ ba thì Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác không được kê biên tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ khác của bên bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Một tài sản đảm bảo có thể thực hiện để đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ thanh toán. Việc ưu tiên thanh toán tài sản đảm bảo được quy định tại điều 308 Bộ luật dân sự 2015 trong đó nếu các bên có thể tự thoả thuận thì pháp luật ưu tiên sự thoả thuận của các bên khi thanh toán tài sản đảm bảo

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165