Liên hệ tư vấn 1900.6165

Các quy định của pháp luật về doanh nghiệp xã hội

Kể từ ngày 1/7/2015 khi Luật Doanh Nghiệp 2014 được thông qua có một khái niệm mới về doanh nghiệp đó là DOANH NGHIỆP XÃ HỘI. Đây là một quy định mới của luật doanh nghiệp 2014 mà các luật doanh nghiệp trước đây không có.

Doanh nghiệp xã hội là gì?

Theo khoản 1 điều 10 của Luật doanh nghiệp 2014 để được trở thành doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng 3 tiêu chí

  • Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014: Đây là điều đương nhiên vì mặc nhiên doanh nghiệp xã hội được quy định trong luật doanh nghiệp 2014
  • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
  • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Như vậy có thể thấy, doanh nghiệp xã hội được thành lập không nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, mục đích của doanh nghiệp xã hội để thực hiện một mục tiêu xã hội nào đó để giải quyết các vấn đề tồn đọng của xã hội.

Ví dụ: Vấn đề môi trường, vấn đề giáo dục, người tàn tật…

Doanh nghiệp xã hội khác gì so với các tổ chức phi lợi nhuận

Theo luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp xã hội có một số điểm đặc thù sử dụng các nguồn lực có sẵn để giải quyết các vấn đề xã hội, bản chất không phải là phục vụ mục đích tối đa hóa lợi nhuận, mặt khác cũng không mang tính chất miễn phí, xin cho giống các tổ chức phí lợi nhuận (cũng có những doanh nghiệp xã hội phí lợi nhuận). Mục đích chính của doanh nghiệp xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội, và để làm được điều đó Việt Nam đưa ra một số ưu đãi cho doanh nghiệp xã hội như:

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;
  • Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

Các đặc điểm của doanh nghiệp xã hội

  • Giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể và cấp bách mà đất nước hiện đang măc phải, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thôgn qua tuyển dụng, giải quyết các vấn đề môi trường, quyên góp, giải quyết các xung đột đã hội mà không phải là “từ thiện” hoặc “cứu đói” thuần túy
  • Tạo nguồn thu nhập từ các hoạt động kinh doanh, tuy nhiên không phải là tất cả, mục tiêu xã hội được đặt lên hàng đầu như: tạo công ăn việc làm cho người tàn tật, nghiên cứu phát triển các loại thuốc chữa HIV…Do vậy, doanh nghiệp xã hội luôn vận hành một cách khác so với các doanh nghiệp thông thường vì lợi nhuận
  • Đem lại giá trị xã hội cho doanh nghiệp, các giá trị này sẽ thể hiện và phát triển xã hội, gắn kết mọi người tạo ra các quy tắc ứng xử, chuẩn mực và đạo đức xã hội được mọi người tuân thủ
  • Như vậy, các doanh nghiệp xã hội có phạm vi hoạt động khá rộng và có mối liên kết rộng rãi cũng như liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Sự tồn tại của nó gắn liền với các vấn đề xã hội và mục tiêu cơ bản của nó không phải là lợi nhuận mà là để bảo vệ và phát triển những giá trị xã hội, làm sâu sắc thêm hệ số giá trị xã hội cũng như giải quyết các vấn đề phức tạp về mặt xã hội mà các doanh nghiệp hoặc tổ chức lợi nhuận không thực hiện vì không phải nhằm tối đã hóa lợi nhuận.

Doanh nghiệp xã hội có chức năng độc lập nhưng lại có sự phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ của dư luận xã hội, chính phủ, cộng đồng và các đối tượng hữu quan khác. Từ những đặc điểm trên, có thể thấy quản lý doanh nghiệp xã hội rất phức tạp vì phải đồng thời thực hiện cả mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội trong đó mục tiêu xã hội được ưu tiên nhất. 

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165