Liên hệ tư vấn 1900.6165

Các trường hợp bán hàng hóa không phải xuất hóa đơn

Theo quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập hóa đơn ghi rõ thông tin nghiệp vụ mua bán, tuy nhiên có một số trường hợp mua hàng với giá tri nhỏ  thì liệu người bán có phải lập hóa đơn hay không, hoặc trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì người bán có phải xuất hóa đơn hay không.

Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn: Khi bán hàng hóa cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, thường khách hàng sẽ không lấy hóa đơn. Theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 3, thông tư số 26/2015/TT-BTC thì:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Như vậy: Nếu mỗi lần bán hàng trên 200 nghìn đồng mà người mua không lấy hóa đơn thì người bán vẫn phải xuất hóa đơn ghi rõ nội dung nghiệp vụ mua bán, phần thông tin người mua hàng ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Các trường hợp bán hàng không cần xuất hóa đơn theo điều 18, thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

  • Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  • Cuối ngày người bán lập bảng kê số lượng hàng hóa bán ra mỗi lần có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng theo thứ tự hàng hóa bán ra trong ngày. Sau đó tổng hợp lại và xuất một hóa đơn cho toàn bố số hàng bán ra theo bảng kê

Như vậy: Nếu bán hàng hóa từng lần có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng thì không bắt buộc phải xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng, tuy nhiên cuối ngày vẫn phải xuất hóa đơn tổng cho toàn bộ số hàng bán ra

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165