Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Bảy 23

Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn những điều kiện tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, bài viết này của chúng tôi sẽ đưa ra các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này

Theo quy định tại điều 53 Luật việc làm 2013 và điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, việc hưởng bảo hiểm được thực hiện theo nguyên tắc có đóng có hưởng do vậy, khi hết thời hạn hưởng tương ứng với thời gian đóng khi đó người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động đã có việc làm

Bản chất của trợ cấp thất nghiệp chính là bù đắp thu nhập bị giảm sút trong thời gian không có việc làm, nên khi người lao động có việc làm thu nhập đã được ổn định thì khi đó việc trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt. Người lao động được xác định là có việc làm khi đã ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên hoặc có quyết định tuyển dụng. Ngày được xác định có việc làm là ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc này mà người lao động bắt đầu làm việc theo như quyết định tuyển dụng.

Khi đã có việc làm thì người lao động phải thực hiện thông báo tới Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa được hưởng sẽ được bảo lưu khi lần sau đủ điều kiện hưởng thời gian này sẽ được cộng dồn với thời gian tiếp tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần phải thực hiện thông báo tới trung tâm dịch vụ việc làm, đối với thời gian chưa hưởng thì người lao động sẽ được bảo lưu và cộng dồn nếu lần sau đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Khi người lao động hưởng lương hưu khi đó phần thu nhập bị thiếu hụt của họ đã được bù đắp do vậy người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định nghỉ hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu được ghi trong quyết định hưởng lương hưu hằng tháng của cơ quan có thẩm quyền. Khi đó người lao động phải thực hiện thông báo tới trung tâm dịch vụ viêc làm trong vòng 3 ngày kể từ ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu được ghi trong quyết định.

Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Việc từ chối việc làm không có lý do chính đáng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Được giới thiệu đúng ngành nghề trong mẫu phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động
  • Được giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.
  • Đã tham gia dự tuyển và trúng tuyển việc làm đúng như thông báo tuyển của người lao động mà trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển.

Đi định cư nước ngoài, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trợ cấp thất nghiệp là chính sách hỗ trợ lao động làm việc tại Việt Nam có thể ổn định được cuộc sống và tạo điều kiện để họ có thể kiếm được công việc mới, đồng thời với đó khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động sẽ hưởng theo tháng và có nghĩa vụ thông báo về tình trạng việc làm tới trung tâm dịch vụ việc làm nên người đi định cư nước ngoài không thực hiện được nghĩa vụ này nên sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, còn người đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn khi đó thu nhập của họ đã được ổn định do đó sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, người lao động nếu thuộc trường hợp này có nghĩa vụ thông báo tới trung tâm dịch vụ việc làm về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần thực hiện thông báo tới Trung tâm dịch vụ việc làm, thời gian người lao động chưa được hưởng sẽ được bảo lưu và cộng dồn nếu lần sau đủ điều kiện hưởng.

Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

Chết, bị tòa án tuyên bố mất tích.

Người lao động phải tự mình thực hiện các thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được ủy quyền do đó khi người lao động chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích đương nhiên sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với trường hợp người lao động bị Tòa án tuyên bố mất tích thời gian đóng vẫn được bảo lưu.

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng người lao động có nghĩa vụ khai báo về tình trạng việc làm của mình tới Trung tâm dịch vụ việc làm do đó trường hợp người lao động chấp hành các hình phạt này sẽ không thực hiện được nghĩa vụ này nên khi đó việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động sẽ chấm dứt.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan