Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (12/07/2020)

Các trường hợp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thế thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như: Thay đổi tên doanh nghiệp, Thay đổi ngành nghề kinh doanh, Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý xem doanh nghiệp mình có thuộc trường hợp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hay không.

Khoản 1, Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2015 có quy định về những trường hợp doanh nghiệp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

1. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

Như vậy doanh nghiệp sẽ không được nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc nếu đã nộp hồ sơ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ từ chối giải quyết hồ sơ khi doanh nghiệp thuộc trường hợp sau:

  • Đã bị phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm có: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp thực hiện; Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động một năm mà không thông báo với cơ quan thuế quản lý; Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án.
  • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp năm 2014, khi doanh nghiệp thực hiện giải thể thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể, doanh nghiệp phải Thực hiện thông báo quyết định giải thể tới cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh. Từ khi gửi thông báo giải thể đến Sở kế hoạch đầu tư, sau đó doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Như vậy nếu doanh nghiệp thuộc hai trường hợp nêu trên doanh nghiệp không được thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trên thực tế khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp có thể thấy thêm các trường hợp khác như trang hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông báo doanh nghiệp không thể nộp được hồ sơ do đang nộp hồ sơ trực tiếp/qua mạng. Trường hợp này không phải thục trường hợp doanh nghiệp không được thay đổi đăng ký kinh doanh nêu trên. Sở dĩ  có cảnh báo như vậy là do doanh nghiệp đã từng nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nhưng sau đó hồ sơ bị ra thông báo và doanh nghiệp không bổ sung và thực hiện tiếp hồ sơ. Để giải quyết vấn đề này và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần làm công văn xin rút hồ sơ đã nộp gửi tới Bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh. Khi nhận được công văn này chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ từ chối hồ sơ trên hệ thống đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có thể nộp được hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như bình thường

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165