Liên hệ tư vấn 1900.6165

Các trường hợp viết sai hóa đơn và cách xử lý

Hóa đơn làm một trong những chứng từ quan trọng, chứng minh cho nghiệp vụ bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên do số lượng hóa đơn nhiều, kế toán không thể tránh khỏi những nhầm lẫn sai sót. Hóa đơn sai sót có thể được phát hiện ngay khi chưa xé khỏi cuống, hoặc đã giao cho người mua nhưng hai bên chưa kê khai, hoặc cả hai bên đã kê khai. Vậy kế toán trong doanh nghiệp sẽ phải xử lý như thế nào đối với những hóa đơn có sai sót đó. Bài viết sau xin được chia sẻ về cách xử lý các trường hợp hóa đơn bị sai sót.

Căn cứ theo điều 20 thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về cách xử lý hóa đơn bị sai sót, chúng tôi xin được tóm tắt lại các cách xử lý đối với các trường hợp hóa đơn viết sai:

  • Trường hợp lập hóa đơn chưa xé khỏi cuống, chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Đồng thời căn cứ vào khoản 7, điều 3, thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy trường hợp hóa đơn đã kê khai, nếu sai sót tên, địa chỉ, ngày tháng … mà không phải sai mã số thuế, sai số tiền thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165