Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cách tính mức lãi suất khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Hỏi: Chào quý công ty! Tôi đang có vướng mắc như sau mong nhận được tư vấn từ quý công ty. Ngày 20/02/2012 Công ty chúng tôi có ký hợp đồng vay 5 tỷ với công ty B. Thời hạn vay là 3 năm từ 20/2/2012 đến 20/02/2015. Trong đó nêu lãi suất cho vay là 10%/năm, lãi suất trong trường hợp chậm trả tiền là 15%/năm. Sau đó ngày 30/03/2012, Chúng tôi đã ký phụ lục hợp đồng thỏa thuận không tính lãi suất vay trong thời gian vay được quy định trong hợp đồng. Theo đúng thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng vay, ngày 20/02/2015 chúng tôi đã thực hiện trả cho công ty B số tiền 4,5 tỷ đồng. Từ đó đến nay chúng tôi vẫn nợ công ty B 500.000.000 VNĐ. Hiện tại công ty B đang tiến hành khởi kiện chúng tôi ra tòa. Trong trường hợp này công ty chúng tôi có phải trả lãi chậm trả số tiền 500.000.000 VNĐ hay không? Lãi chậm trả này được tính như nào?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, AZLAW xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: Có phải trả lãi chậm trả số tiền 500.000.000 VNĐ hay không?
Theo thông tin bạn cung cấp, trong hợp đồng vay hai bên lập ngày 20/02/2012 có nêu rõ thỏa thuận về trả lãi trong thời hạn vay và lãi suất trong thời hạn chậm trả tiền. Ngày 30/03/2012, hai bên tiếp tục lập hợp đồng trong đó thỏa thuận không tính lãi suất vay trong thời gian vay được quy định trong hợp đồng. Như vậy phụ lục hợp đồng mà hai bên lập chỉ thỏa thuận không tính lãi suất vay trong thời gian vay còn lãi suất chậm trả tiền khi quá hạn hoàn toàn không đề cập. Điều này đồng nghĩa với việc lãi suất chậm trả tiền vẫn được áp dụng tính theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng vay lập ngày 20/02/2012. Mặt khác, Khoản 1, Điều 357 Bộ Luật dân sự năm 2015 cũng quy định:

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Thứ hai: Lãi suất chậm trả này được tính như nào?  
Hướng dẫn về việc tính lãi suất chậm trả, Khoản 2, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.

Theo quy định trên trường hợp của quý công ty sẽ được áp dụng theo lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng vay lập ngày 20/02/2012. Trong hợp đồng vay này, lãi suất áp dụng trong trường hợp hai bên chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền là 15 %/ năm, mức lãi suất này cũng phù hợp với mức lãi suất mà Bộ luật dân sự năm 2015 quy định đối với trường hợp hai bên thỏa thuận về tính lãi suất. Do đó trong trường hợp này, Tòa án có thể tuyên yêu cầu bên bạn hoàn trả số tiền gốc còn nợ: 500.000.000 VNĐ và lãi chậm trả theo thỏa thuận là 15 %/năm trong thời gian từ ngày 21/2/2015 đến thời điểm tuyên án.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165