Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cách tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế đánh trên thu nhập của các cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên nhiều bạn chưa rõ cách tính thuế TNCN như thế nào. AZLAW sẽ giải thích đơn giản trong bài viết này. Theo quy định của luật thuế TNCN hiện hành thì việc tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến được tính như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến
Biểu thuế TNCN theo biểu lũy tiến

Đặc biệt lưu ý về khái niệm, nhiều bạn nhầm lẫn giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế là các khoản thu nhập có thể từ tiền lương, tiền công, chuyển nhượng vốn, bất động sản, bản quyền, thừa kế, quà tặng…tất cả các khoản này đều được gọi là thu nhập chịu thuế, tuy nhiên chúng ta sẽ không lấy thu nhập này để nhân với thuế suất thuế TNCN mà sẽ lấy thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế là gì?

Hiểu đơn giản, thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh (9 triệu), giảm trừ người phụ thuộc (3,6 triệu) và các khoản giảm trừ khác (khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện…)

Ví dụ về tính thuế TNCN đơn giản: Anh A có lương 10 triệu và không có người phụ thuộc (giả sử không tính các điều kiện khác như bảo hiểm và giảm trừ khác ngoại trừ giảm trừ cho bản thân). Như vậy:
– 10 triệu được gọi là thu nhập chịu thuế của anh A
– Anh A được giảm trừ cho bản thân là 9 triệu

Như vậy theo quy định về thu nhập tính thuế tại khoản 1 điều 21 văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này

Thu nhập tính thuế của anh A là 10 triệu – 9 triệu = 1 triệu đồng. Đối chiếu với biểu thuế lũy tiến ở trên thì thuế TNCN anh A phải nộp là 1.000.000 x 5% = 50.000 VNĐ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165