Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cách xử lý hoá đơn viết sai năm

Hoá đơn của đơn vị tôi xuất cho khách hàng vào tháng 03/2019 tuy nhiên do sơ suất trong quá trình viết hoá đơn tôi viết nhầm năm trên hoá đơn là 2018. Hiện tại là tháng 04/2019 tôi phát hiện ra thì phải làm thủ tục gì để sửa đổi hoặc điều chỉnh hoá đơn này.

Trả lời

Việc viết sai và sửa đổi hoá đơn được quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể tại điều 20 quy định về xử lý đối với các hoá đơn đã lập gồm một số trường hợp như sau:

– Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng
– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, sẽ xảy ra 2 trường hợp khi viết hoá đơn sai năm.
Trường hợp 1: Hoá đơn chưa giao cho người mua, người bán gạch bỏ và xuất lại hoá đơn mới
Trường hợp 2: Hoá đơn đã giao cho người mua, bên bán lập biên bản thu hồi và xuất lại hoá đơn mới

Trên thực tế, có thể không lập biên bản thu hồi nếu hai bên thoả thuận được với nhau, bên bán chỉ cần thu hồi và đưa vào nội dung hoá đơn xoá bỏ rồi lập hoá đơn mới cho người mua là được.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165