Liên hệ tư vấn 1900.6165

Căn cứ quyết định hình phạt theo Bộ luật hình sự 2015

Các tội được quy định trong Bộ luật hình sự 2015 quy định hình phạt đối với người phạm tội khá rộng chẳng hạn như: Phạt cải tạo giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm ; Phạt tù từ năm năm  đến mười lăm năm. Vậy trong những trường hợp này Hội đồng xét xử vụ án sẽ căn cứ vào những yếu tố nào để quyết định hình phạt phù hợp với người phạm tội.

Căn cứ quyết định hình phạt đối với người phạm tội

Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về căn cứ quyết định hình phạt như sau:

1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.
2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội.

Hội đồng xét xử sẽ quyết định hình phạt dựa vào các yếu tố sau:

  • Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Dấu hiệu này được thể hiện qua động cơ phạm tội, yếu tố lỗi cố ý hay vô ý, hung khí sử dụng khi phạm tội…..
  • Nhân thân người phạm tội, yếu tố này được xem xét thông qua việc người phạm tội đã từng phạm tội hay chưa? Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật
  • Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ được áp dụng theo quy định tại điều 51, điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên những tình tiết này nếu đã được coi là tình tiết xác định tội, định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Như vậy tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự, bị cáo cần  dựa vào 3 yếu tố chủ yếu ở trên để phản biện lại ý kiến của Đại diện viện kiểm sát…  cũng như nêu quan điểm ý kiến trước Hội đồng xét xử để đảm bảo quyền lợi cho mình.

 Quyết định hình phạt trong một số trường hợp đặc biệt

  • Người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Tòa án được quyền quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định trong trường hợp sau.
  • Người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.
  •  Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ luật hình sự 2015 về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng
  • Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Đồng thời, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165