Thứ Bảy (21/05/2022)

Thủ tục cấp giấy phép lao động qua mạng

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động qua mạng. Các bước cấp giấy phép lao động qua mạng

Kể từ ngày 02/10/2017, thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực để hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử. (hay còn gọi là cấp giấy phép lao động online). Do đó, việc cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được thực hiện tại cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn. Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử cấp phép lao động cho người nước ngoài và cập nhật thông tin công ty để thực hiện các thủ tục hành chính với lao động nước ngoài qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến về cấp phép lao động. Hồ sơ cấp phép lao động trực tuyến sẽ gồm một số bước như sau:

Xin chấp thuận yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được trả lời kết quả báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Trường hợp bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không đúng với tờ khai và báo cáo đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì cơ quan chấp thuận trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao động.

Xem thêm: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài online

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Trường hợp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không đúng với tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao động.

Xem thêm: Hồ sơ cấp giấy phép lao động

Lưu ý khi nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động online

Trước khi nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp hồ sơ cần cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.. AZLAW đã hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ của từng thủ tục. Quý khách hàng tham khảo và chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây:

Tất cả các tài liệu quý khách hàng đã chuẩn bị, quý khách hàng điền đầy đủ thông tin ngày tháng năm; đồng thời scan toàn bộ giấy tờ đó và đặt tên file đầy đủ chẳng hạn như: Cong_van_giai_trinh; Ho_chieu; Giay_chung_nhan_dang_ky_doanh_nghiep…Sau khi chuẩn bị xong tài liệu, khách hàng nếu nộp lần đầu sẽ phải tạo tài khoản nộp hồ sơ trên wedsite: dvc.dichvuvieclam.gov.vn

Nộp hồ sơ qua mạng có bắt buộc phải có chữ ký số?

Hiện tại việc nộp hồ sơ qua mạng đối với các thủ tục về lao động doanh nghiệp sau khi đăng nhập vào tài khoản và nhập đầy đủ thông tin khi ấn nút nộp hồ sơ, hệ thống sẽ hiện ra một cửa sổ, khi đó bạn có thể nộp theo một trong hai cách: Xác nhận chữ ký số hoặc Nộp không xác thực. Cả hai cách nộp này đều nộp được các loại hồ sơ liên quan đến cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài. Vì thế hiện tại người thực hiện nộp hồ so vẫn thường thực hiện nộp theo cách nộp không xác thực, do nộp theo cách này người nộp hồ sơ có thể chủ động gửi hồ sơ đi mà không cần phải có chữ ký số doanh nghiệp, không cần cái java.

Khi nào nhận được giấy biên nhận nộp hồ sơ

Giấy biên nhận nộp hồ sơ sẽ được gửi qua cho doanh nghiệp theo thông tin email mà doanh nghiệp đăng ký khi tạo tài khoản. Quy trình xét duyệt cấp giấy biên nhận như sau: Doanh nghiệp gửi hồ sơ online => Cán bộ Bộ phận một cửa cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiểm tra thành phần hồ sơ => Gửi giấy biên nhận hồ sơ qua email nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định; Gửi thông báo sửa đổi bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định. Thông thường quy trình này mất khoảng 6-8 tiếng. Do dó doanh nghiệp nên lưu ý sau khoảng thời gian trên nếu không nhận được giấy biên nhận đã nộp hồ sơ hoặc thông báo sửa đổi bổ sung thì người nộp hồ sơ nên chủ động gọi điện, liên hệ với bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Tránh trường hợp hệ thống bị lỗi hoặc cán bộ bộ phận một cửa xét duyệt xót hồ sơ.

Cách nộp lệ phí nhà nước đối với các hồ sơ liên quan đến lao động nước ngoài có thu lệ phí

Khác với các thủ tục hành chính khác, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động không phải nộp lệ phí tại thời điểm nộp hồ sơ online. Do vậy doanh nghiệp nộp lệ phí khi đến Bộ phận một cửa nhận kết quả.

Nộp hồ sơ online xong có phải nộp hồ sơ bản giấy nữa không

Theo quy định hiện hành việc nộp hồ sơ online là doanh nghiệp scan và nộp trên hệ thống để chuyên viên thẩm định và duyệt hồ sơ trước. Khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp vẫn phải mang hồ sơ bản giấy đã scan nộp, Giấy giới thiệu và Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nhận kết quả. Để tránh phải đi lại nhiều lần, AZLAW khuyên doanh nghiệp đến ngày hẹn trả kết quả trên giấy biên nhận, doanh nghiệp nên chủ động gọi điện trước tới bộ phận một cửa theo số điện thoại trên giấy biên nhận để xác nhận việc đã có kết quả hay chưa. Vì trên thực tế đôi lúc kết quả có thể bị chậm so với ngày hẹn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay