Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (29/11/2020)

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do hết hạn

Hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đều phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giấy phép này có thời hạn 07 năm. Trường hợp giấy phép hết hạn, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép có thể thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo trình tự dưới đây.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
Khi thực hiện xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu tại phụ lục 1 thông tư 63/2014/TT-BGTVT
– Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó
– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Nhìn chung hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đơn giản hơn so với hồ sơ xin cấp mới lần đầu. Hiện tại, Nghị định 86/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định cụ thể thời điểm doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải trước khi giấy phép hết hạn bao nhiêu ngày, do vậy doanh nghiệp nên chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp lại trước 10 ngày làm việc khi giấy phép hết hạn

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở giao thông vận tải tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Trình tự giải quyết cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải do hết hạn
Trong vòng 10 ngày làm việc trước khi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hết hạn, doanh nghiệp nên chuẩn bị một bộ hồ sơ theo hướng dẫn ở trên và nộp tại Sở giao thông vận tải nơi doanh nghiệp đặt trụ. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại của doanh nghiệp, Sở giao thông vận tải sẽ giải quyết và thẩm duyệt hồ sơ như sau:
– Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc

Trên đây là tư vấn của AZLAW về trường hợp cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do hết hạn. Quý khách hàng cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 19006165.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165