Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh mà không thay đổi ngành nghề (khi ngành nghề theo quy định cũ) thì có cần cập nhật lại ngành nghề theo quy định mới của quyết định 27/2018/QĐ-TTg không? Theo quy định tại công văn 234/ĐKKD-NV của Cục đăng ký kinh doanh có quy định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:
Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới. doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo ngành nghề cũ đã được cấp trước ngày 20/08/2018 khi quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thì chỉ cần làm thủ tục cập nhật bổ sung ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg trong các trường hợp sau:

  • Theo nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động làm hồ sơ cập nhật ngành nghề
  • Khi doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh
  • Cấp đối từ giấy chứng nhận cũ sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Trên đây là các trường hợp bắt buộc phải cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg như các ngành nghề cũ có nội dung đấu giá hoặc một số trường hợp do thay đổi quy định pháp luật như: ngành nghề kinh doanh bất động sản (vốn pháp định từ 6 tỷ lên 20 tỷ)…..thì việc yêu cầu sửa đổi ngành nghề và cập nhật ngành nghề theo quy định mới vẫn được coi là hợp lý.

Về thủ tục cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hương dẫn sau:

  • Mẫu II-5 theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT trong đó các ngành nghề đã được phân lại theo quy định của quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng nếu chưa rõ có thể tham khảo cách tra và ghi mã ngành đăng ký kinh doanh
  • Văn bản ủy quyền, hợp đồng dịch vụ làm thủ tục
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, một số trường hợp việc cập nhật sẽ phải áp dụng theo thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh ví dụ đối với các trường hợp 1 ngành nghề cập nhật ra nhiều ngành nghề.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165