Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động 2018

Xin chào quý công ty, em có một thắc mắc mong quý công ty giải đáp giúp cho em: Công ty em hiện đang tham gia bảo hiểm cho người lao động và tới 31/12/2017 này thẻ bảo hiểm y tế của người lao động hết hạn khi đó em cần thực hiện thủ tục gì ạ?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới tổng đài tư vấn chúng tôi, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Tại công văn 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ BHXH, th BHYT theo mã số BHXH thì từ ngày 08/08/2017 mã số BHXH cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT. 

Đồng thời, theo quy định tại công văn 4955/BHXH-ST về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018:

1. Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện

1.1. Từ ngày 01/11/2017, in và đổi thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo nguyên tắc: ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017; đồng thời, đối với người tham gia chưa có mã số BHXH: in và chuyển Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mu MS1) và Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS) theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017. Chậm nhất đến ngày 30/6/2018, phải thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng còn lại.

1.2. Lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018

– In và chuyển Danh sách đối tượng đang tham gia BHYT theo đơn vị quản lý chuyển đến cơ quan quản lý đối tượng, Ủy ban nhân dân (UBND) xã. Đồng thời, hướng dẫn rà soát đối tượng tăng, giảm để lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mu D03-TS) gửi lại cơ quan BHXH trước ngày 01/12/2017.

Kết hợp với Phụ lục 7, 8 Công văn 3799/2017/BHXH-BT, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động được thực hiện như sau:

+ Trường hợp đã đồng bộ, khi đó thẻ bảo hiểm y tế của nhân viên công ty bạn sẽ tự động gia hạn, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty bạn tham gia thực hiện cấp thẻ theo mã số bảo hiểm xã hội (có giá trị sử dụng đến 31/12/2018 trong phần mềm TST) cho đối tượng đã cấp thẻ mà có giá trị sử dụng tới 31/12/2017. Sau đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi mẫu D10a-TS và thẻ bảo hiểm xã hội cho công ty bạn.

Nếu như công ty bạn có trường hợp người lao động thay đổi thông tin, thay đổi nơi KCB, không cấp thẻ, BHYT 5 năm liên tục… công ty bạn cần gửi mẫu TK1-TS và mẫu TK3-TS, mẫu D02-TS và mẫu D01-TS, mẫu MS1 ( đối với người chưa có mã số BHXH, cấp trùng số sổ BHXH) giấy tờ chứng minh nếu được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn của người lao động để điều chỉnh thông tin tham gia người lao động

+ Trường hợp chưa đồng bộ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện in mẫu MS1 và TK1-TS chuyển tới công ty bạn  bổ sung thông tin để đồng bộ. Khi hoàn thiện thông tin bạn gửi lại mẫu cho cơ quan bảo hiểm xã hội để họ thực hiện in cấp thẻ và mẫu D10a-TS cho công ty bạn.

Lưu ý: Công ty bạn cần thực hiện trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để Cơ quan BHXH có căn cứ in thẻ BHYT.

Trường hợp công ty bạn đóng tiền BHXH chậm muộn qua đợt gia hạn tự động của cơ quan BHXH, công ty bạn cần thực hiện rà soát xong mã số BHXH, trích nộp đầy đủ tiền BHYT và thực hiện kê khai hồ sơ cấp thẻ BHYT hàng năm cho người lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165