Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 19

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường cũng như tìm kiếm các địa điểm kinh doanh mới. Tuy nhiên trụ sở chính của công ty chỉ có 1, do đó, dẫn đến sự thành lập chi nhánh, văn phòng đaị diện của doanh nghiệp. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là một bộ phận phụ thuộc doanh nghiệp, nhưng lại thực hiện các chức năng khác nhau. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như thu hẹp hoạt động kinh doanh, hoạt động của chi nhánh hay văn phòng đại diện không còn cần thiết nữa. Vậy nên doanh nghiệp mong muốn chấm dứt hoạt động của các đơn bị này. Trước khi thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện trước sau đó mới làm thủ tục chấm dứt tại phòng đăng ký kinh doanh.

Căn cứ chấm dứt hoạt động

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện có thể xuất phát từ 2 căn cứ:

Thứ nhất, doanh nghiệp chủ động muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thông qua quyết định của doanh nghiệp.

Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thứ hai, theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp này doanh nghiệp ở trong thế bị động.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Kèm theo hồ sơ việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Con dấu của chi nhánh,văn phòng đại diện (nếu có)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động. Đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Sau khi chấm dứt hoạt động, ngườu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật. Bởi vậy nên trong hồ sơ chấm dứt hoạt động có yêu cầu danh sách chủ nợ và nợ chưa thanh toán cũng như danh sách nhân viên.

Như vậy, việc quy định chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp không bị lúng túng khi thực hiện, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan