Thứ Bảy (21/05/2022)

Chỉ còn hai đối tượng được thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 04/01/2021 chỉ còn hai đối tượng được thành lập hộ kinh doanh. Cụ thể xem tại bài viết

Theo quy định cũ tại nghị định 78/2015/NĐ-CP đối tượng đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Điều 66. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Theo quy định mới tại nghị định 01/2021/NĐ-CP đối tượng như sau:

Điều 79. Hộ kinh doanh
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định cũ, đối tượng thành lập hộ kinh doanh có thể là nhóm cá nhân. Tuy nhiên, theo quy định mới, chỉ có 02 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh là:

  • Một cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Các thành viên hộ gia đình (xác định theo sổ hộ khẩu)

Như vậy, hiện nay “một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” không còn được phép thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay