Thứ Sáu (01/07/2022)

Chi nhánh phụ thuộc có được đặt in hóa đơn?

Chúng tôi muốn đặt in hóa đơn riêng cho chi nhánh nhưng khi nộp hồ sơ, cơ quan thuế không nhận và báo lại là chi nhánh phụ thuộc thì không được đặt in hóa đơn

Xin chào quý công ty, hiện nay công ty chúng tôi có một chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh, hiện nay chúng tôi muốn đặt in hóa đơn riêng cho chi nhánh nhưng khi nộp hồ sơ, cơ quan thuế không nhận và báo lại là chi nhánh phụ thuộc thì không được đặt in hóa đơn. Cho tôi hỏi có quy định nào như vậy hay không? Giờ chúng tôi phải làm gì để được đặt in hóa đơn

Trả lời

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 quy định:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng
1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế
b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.
Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Trong trường hợp đơn vị phụ thuộc sử dụng hóa đơn riêng thì việc đề nghị sử dụng và phát hành tương tự như đối với công ty chính.

Xem thêm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý: Một số trường hợp cơ quan thuế yêu cầu đơn vị phụ thuộc phải nộp mẫu 06/GTGT để áp dụng phương pháp tính thuế nhưng việc này không cần thiết. Căn cứ vào điểm b khoản 4 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC hiệu lực ngày 01/09/2014 quy định: “Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế  thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.”

Theo đó, việc trả lời của cơ quan thuế như vậy là chưa chính xác. Vì vậy, để được đặt in hóa đơn đơn vị của bạn chỉ cần nộp mẫu 3.14 trong thông tư 39/2014/TT-BTC để được chấp thuận về việc đặt in hóa đơn sau 2 ngày làm việc. Sau khi có chấp thuận đặt in hóa đơn, chi nhánh sẽ liên hệ công ty in hóa đơn để làm mẫu và tiến hành in. Sau khi in sẽ thông báo phát hành qua mạng và được sử dụng sau 2 ngày làm việc.

Xem thêm: Khai thuế cho chi nhánh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay