Liên hệ tư vấn 1900.6165

Chi phí điện, nước khi đi thuê nhà của cá nhân

Hiện nay, trên thực tế có nhiều doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng, địa điểm sản xuất kinh doanh. Khi đó phát sinh khoản tiền điện, nước mà doanh nghiệp phải thanh toán cho chủ nhà Vấn đề đặt ra ở đây là khoản chi phí điện nước này doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không??? Bài viết sau xin được chia sẻ vấn đề về chi phí điện, nước trong doanh nghiệp khi đi thuê nhà của cá nhân:

Căn cứ mục 2.15, điều 2, khoản 4, thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ:

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Như vậy để chi phí thuê nhà được tính vào chi  phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần có hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền điện nước cho chủ nhà, đồng thời cần có hóa đơn tiền điện nước do công ty điện nước cung cấp hàng tháng

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165