Liên hệ tư vấn 1900.6165

Chủ thể vay vốn của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh nhỏ lẻ không có tư cách pháp nhân, tuy nhiên hộ kinh doanh có thể có nhiều người góp vốn.. Trong trường hợp hộ kinh doanh vay vốn ngân hàng nếu có tranh chấp xảy ra thì việc xác định chủ thể vay vốn của hộ kinh doanh như thế nào? Theo quy định của nghị định 116/2018/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

3. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện.

Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân quy định tại khoản này bao gồm:

a) Hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

b) Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;

c) Tổ hợp tác trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Theo quy định này đối với trường hợp hộ kinh doanh khi vay vốn thì chủ thể vay vốn sẽ là tất cả các thành viên của hộ kinh doanh. Trong trường hợp có bất cứ 1 cá nhân nào đó không đồng ý thì cá nhân này sẽ không phải là chủ thể khi vay vốn và không phải chịu trách nhiệm với số vốn đã vay.

Lưu ý khi cho hộ kinh doanh vay tiền

  • Yêu cầu tất cả các thành viên của hộ kinh doanh xác nhận khoản vay
  • Có ủy quyền của các thành viên hộ kinh doanh cho người vay
  • Làm hợp đồng giấy tờ chặt chẽ (có cống chứng nếu có điều kiện)

Đối với hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh tương đối đặc biệt, do vậy khi tiến hành các hoạt động vay nên lưu ý về chủ thể vay để có thể xác định tư cách pháp lý trong tố tụng một cách rõ ràng.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165