Chủ Nhật (26/09/2021)

Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo sử dụng?

Chưa phát hành hóa đơn có cần phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không? Trường hợp nào phải nộp báo cáo hóa đơn khi mới thành lập?

Công ty mới thành lập chưa tiến hành đặt in và phát hành hóa đơn có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26-AC hay không?

Trả lời

Theo điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
….

Hiện nay, các văn bản pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này dẫn tới nhiều quan điểm khác nhau của các cơ quan thuế khác nhau. Tuy nhiên, đa số cơ quan thuế đồng ý với quan điểm chưa làm phát hành thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thực tế, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản trả lời doanh nghiệp tại công văn 5228/CT-TTHT ngày 04/07/2014 về việc này, chúng tôi xin trích lược như sau:

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/5/2014):
“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
…”
Trường hợp Công ty nếu từ khi thành lập (tháng 10/2013) đến khi tiến hành giải thể (tháng 03/2014) chưa đặt in hoá đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo nội dung công văn 5228/CT-TTHT ngày 04/07/2014 thì riêng đối với cục thuế TP Hồ Chí Minh khi chưa phát hành hóa đơn thì chưa phải làm thủ tục báo cáo tình hình sử dụng. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đã thành lập nhưng chưa sử dụng để đảm bảo tốt nhất vẫn nên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để trách gặp phiền phức với cơ quan thuế trong quá trình chờ đợi hướng dẫn chung trên cả nước.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay