Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm, Tháng Ba 21

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần không? Làm thế nào để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần? Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về vấn đề này như sau: 

Điều 196. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đãng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, về mặt thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty chuyển đổi
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ này
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trình tự thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

  • Hội đồng thành viên họp và ra quyết định chuyển đổi loại hình (với công ty tnhh 2 thành viên trở lên) hoặc có hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn (với công ty tnhh 1 thành viên)
  • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc góp vốn doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi loại hình công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
  • Sau khi có đăng ký kinh doanh mới, đơn vị làm thủ tục thay đổi con dấu và trả dấu tại công an (với các trường hợp dấu do công an cấp)
  • Thay đổi thông tin trên hóa đơn và khắc dấu địa chỉ nếu tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ
  • Làm quyết toán thuế TNDN trong vòng 45 ngày kể từ ngày chuyển nhượng

Trên đây là nội dung tư vấn của AZLAW về thủ tục chuyển đổi loại hình công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, khách hàng có thắc mắc hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ để được phục vụ tốt nhất

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan