Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (09/08/2020)

Có được chia tài sản khi ly hôn hay không?

Tôi và chồng tôi lấy nhau từ 2005, sau đó chúng tôi có mua một mảnh đất và xây nhà trên mảnh đất đó, nay do mâu thuẫn gia đình nên tôi và chồng tôi quyết định ly hôn, chúng tôi đã thỏa thuận xong về tài sản khác nhưng còn mảnh đất chồng tôi không đồng ý chia vì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi mỗi tên của chồng tôi. Khi ly hôn tôi có được chia phần tài sản đó hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới AZLAW, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Tại điều 33 Luật hôn nhân gia đình có quy định:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Theo đó tài sản chung của vợ chồng là tài sản được tạo ra trong quá trình hôn nhân trừ trường hợp:

  • Tài sản chung được hai vợ chồng đã chia trong quá trình hôn nhân, hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản này.
  • Tài sản được thừa kế hoặc tặng cho riêng, tài sản có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên mỗi chồng bạn, theo Điều 98 Luật đất đai 2013 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Do đó, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi tên cả vợ và chồng, đối với giấy chứng nhận đã cấp chỉ có tên vợ hoặc chồng có thể cấp đổi nếu có yêu cầu. Theo thông tin của bạn đưa ra trước đó vợ chồng bạn không có yêu cầu cấp đổi nên việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên mỗi chồng bạn thì đó vẫn là tài sản chung của vợ chồng bạn nên bạn vẫn có quyền về tài sản trong mảnh đất này.

Khi vợ chồng bạn ly hôn mảnh đất này sẽ được chia đôi nhưng có tính trên yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của bạn và chồng bạn
  • Công sức đóng góp của bạn và chồng bạn trong việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để vợ, chồng bạn có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Nếu có thực hiện sản xuất, kinh doanh ở trên mảnh đất thì căn cứ vào quyền lợi ích của mỗi bên Tòa án sẽ cân nhắc để các bên vẫn tiếp tục lao động đảm bảo thu nhập.
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165