Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu (05/06/2020)

Có được phép ký liên tiếp bốn hợp đồng lao động có thời hạn?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được phép ký mấy lần? Trường hợp công ty ký với người lao động liên tiếp 4 hợp đồng xác định thời hạn là đúng hay sai quy định pháp luật? Trách nhiêm của công ty trong trường hợp này như thế nào? Theo quy định của điều 22 bộ luật lao động 2012 về các loại hợp đồng lao động quy định:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Theo quy định này có 3 loại hợp đồng lao động, hợp đồng lao động xác định thời hạn được xác định là từ 12 – 36 tháng. Do vậy khi ký liên tiếp 4 hợp đồng lao động xác định thời hạn thì sẽ chia ra 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đối với 2 hợp đồng lao động xác định thời hạn đầu, trường hợp này được coi là hợp đồng lao động xác định thời hạn
Giai đoạn 2: Các hợp đồng lao động xác định thời hạn tiếp theo, theo quy định tại khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì các hợp đồng này được coi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, trong trường hợp này nếu xảy ra tranh chấp thì các hợp đồng sau hợp đồng xác định thứ hai được xác định là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do vậy, nếu xẩy ra tranh chấp thì việc áp dụng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165