Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cơ quan giải quyết và trình tự giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề

Một vụ việc chỉ được coi là tranh chấp lao động khi các bên đã tự bàn bạc, thương lượng mà không đi đến thoả thuận chung hoặc một trong hai bên từ chối thương lượng, cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua thủ tục hoà giải, trọng tài hoặc xét xử. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua các cơ quan giải quyết tranh chấp lao động bao gồm:

Đối với tranh chấp lao động cá nhân:

  • Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) đối với những nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở;
  • Toà án nhân dân.

Đối với tranh chấp lao động tập thể:

  • Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở
  • Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh
  • Toà án nhân dân.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động:

Đối với tranh chấp lao động cá nhân:

Tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết tại Hội đồng hòa giải cơ sở. Hội đồng hòa giải cơ sở sẽ tiến hành hòa giải cho 2 bên. Nếu tiến hành hòa giải thành công thì tranh chấp được giải quyết. Nếu hòa giải không thành, các bên nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là tòa án cấp huyện; tranh chấp lao động cá nhân có yếu tố nước ngoài do tòa án cấp tỉnh giải quyết.

Đối với tranh chấp lao động tập thể:

Tranh chấp lao động tập thể được tiến hành hòa giải ở Hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên. Nếu tiến hành hòa giải thành công thì tranh chấp được giải quyết. Nếu hòa giải không thành, mỗi bên hoặc cả 2 bên nộp đơn yêu cầu trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết. trọng tài lao động sẽ đưa ra phương án để 2 bên xem xét giải quyết.

Trường hợp tập thể người lao động không đồng ý với quyết định của trong tài thì có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết và xem xét lại quyết định của trọng tài. Tại phiên tòa giải quyết tranh chấp lao động tập thể thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở đại diện tập thể người lao động tham gia tố tụng tại phiên tòa. Các thủ tục tố tụng tại toà án tương tự như thủ tục tố tụng trong tranh chấp lao động cá nhân.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165