Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy (06/06/2020)

Công ty dùng nhiều con dấu được không?

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn cho tôi và anh trai đứng tên và làm giám đốc. Hiện tại dấu do anh trai tôi quản lý nhưng nhiều khi cần ký hợp đồng rất bất tiện, giờ tôi muốn khắc thêm một con dấu nữa để sử dụng và do tôi quản lý được không?

Trả lời

Theo luật doanh nghiệp 2015 tại khoản 1 điều 44 quy định rõ: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp” như vậy trường hợp của anh có thể khắc thêm một con dấu nữa để sử dụng nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn. Tại điều 12 nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về số lượng và hình thức con dấu như sau:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Như vậy, đối với trường hợp này doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều con dấu thì cần phải khắc giống như nội dung con dấu cũ (hai con dấu không được có hình thức khác nhau). Đối với trường hợp muốn sử dụng thêm dấu doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo thay đổi số lượng con dấu tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, phòng đăng ký kinh doanh sẽ công bố thông tin con dấu của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia (cách tra cứu xem tại đây). Đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do cơ quan công an cấp sau khi tiến hành công bố thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu mới sẽ làm thủ tục trả dấu tại cơ quan công an nơi cấp con dấu ban đầu. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165