Thứ Tư (24/07/2024)

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng như thế nào? Tư vấn về đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng

Hiện nay, việc đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện qua mạng ở tất cả các địa phương trên cả nước bằng cả chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số

Hiện nay, việc nộp hồ sơ bằng chữ ký số được quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP trong đó cần lưu ý như sau:
– Chữ ký số sử dụng để nộp hồ sơ là chữ ký số của cá nhân (phân biệt với CKS của công ty)
– Việc nộp HS bằng CKS hiện nay không khác biệt so với nộp hồ sơ bằng TK ĐKKD (do vậy nộp HS bằng TK ĐKKD tiện hơn và tiết kiệm hơn do CKS phải mua còn TK ĐKKD thì miễn phí)

Trình tự nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng bằng chữ ký số công cộng

Trước khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số khách hàng tham khảo cách thức cài đặt Java và cấu hình trên Internet Explorer để có thể nộp được hồ sơ bằng chữ ký số
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định, trên giấy uỷ quyền cần có nội dung “cho phép người được uỷ quyền ký số xác thực vào tài liệu đính kèm khi nộp hồ sơ”
Bước 2: Scan tài liệu, người được uỷ quyền ký số vào tài liệu đăng ký kinh doanh
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và chọn nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng
Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Quy trình được quy đinh tại điều 44 nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ thì không cần nộp bản giấy

Điều 44. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số
1. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
4. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo quy trình quy định tại Điều này.

Câu hỏi thường gặp

1. Cách thức ký số vào văn bản khi đăng ký kinh doanh như thế nào? Trên thực tế có nhiều phần mềm cho phép ký số vào văn bản như SignOffline, PDF Signer…., tuy nhiên hiện tại người viết đang sử dụng Adobe Acrobat XI Pro để ký số

2. Nên sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hay chữ ký số? Hiện tại, việc sử dụng tài khoản ĐKKD hay CKS thì không có gì khác biệt (không cần nộp bản giấy). Tuy nhiên, khi sử dụng chữ ký số sẽ phải dùng chữ ký số cá nhân. Do vậy, hiện tại khách hàng nên sử dụng nộp hồ sơ bằng tài khoản ĐKKD

Xem thêm: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan