Chủ Nhật (03/07/2022)

Đăng ký kinh doanh ngành nghề hóa chất

Đăng ký kinh doanh về ngành nghề hóa chất, phân mã ngành nghề hóa chất khi tiến hành đăng ký kinh doanh. Các loại hóa chất có thể kinh doanh?

Hiện tại công ty chúng tôi đang muốn đăng ký kinh doanh về hóa chất, xin hỏi chúng tôi đăng ký mã ngành như thế nào để đảm bảo đúng quy định pháp luật. Để kinh doanh hóa chất có cần điều kiện hay chứng chỉ gì không? Xin luật sư tư vấn giúp!

Trả lời

Chào bạn! Đối với ngành nghề “Kinh doanh hóa chất” bạn phải xác định rõ hóa chất thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hoặc phụ gia thực phẩm.

Kinh doanh hóa chất thuộc lĩnh vực nông nghiệp:

– Đối với “Kinh doanh hóa chất” là hoạt động “mua bán hóa chất” phải đăng ký đúng theo chứng chỉ hành nghề, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành “mua bán hóa chất” liên quan đến thú y, thủy sản hoặc bảo vệ thực vật thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục thú y, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, cụ thể:
– Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp (ghi theo chứng chỉ hành nghề nếu doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú ý, thủy sản hoặc bảo vệ thực vật).
– Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp (ghi theo chứng chỉ hành nghề nếu doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú ý, thủy sản hoặc bảo vệ thực vật).

Đối với “Kinh doanh hóa chất” là hoạt động “Sản xuất, gia công, sơ chế hóa chất …”

Trường hợp này phải đăng ký đúng theo chứng chỉ hành nghề, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành “Sản xuất, gia công, sơ chế hóa chất…” liên quan đến thú y, thủy sản hoặc bảo vệ thực vật thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục thú y, Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, cụ thể:

Mã ngành 2021: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp:
Chi tiết: sản xuất hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp (ghi theo chứng chỉ hành nghề nếu doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú ý, thủy sản hoặc bảo vệ thực vật).

“Kinh doanh hóa chất” thuộc lĩnh vực công nghiệp

Bao gồm sản xuất và mua bán sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Công thương để được hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, cụ thể:
Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp
Mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

“Kinh doanh hóa chất” thuộc lĩnh vực phụ gia thực phẩm:

Bao gồm sản xuất và mua bán sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm để được hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, cụ thể:

– Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.
– Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm
– Mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu:
Chi tiết: sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay