Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm (24/06/2021)

Danh mục các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Danh mục các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định và cơ sở pháp lý của các ngành nghề này. Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại 19006165

Khi làm thủ tục về đăng ký kinh doanh có thể các bạn đã từng gặp khó khăn khi cần kiểm tra ngành nghề có vốn pháp định. Các ngành nghề có vốn pháp định sẽ yêu cầu vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, do vậy nếu không nắm rõ các quy định về các ngành này sẽ rất kho khăn trong quá trình thực hiện thủ tục. Sau đây AZLAW sẽ tổng hợp lại các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định pháp luật hiện hành, mời các bạn tham khảo.

Ngành nghề về ngân hàng tài chính
NHTM nhà nước: 3000 tỷ VNĐ
NHTM cổ phần : 3000 tỷ VNĐ
NH liên doanh : 3000 tỷ VNĐ
NH 100% vốn nước ngoài: 3000 tỷ VNĐ
Chi nhánh NH nước ngoài: 15 triệu USD
NH chính sách: 5000 tỷ VNĐ
NH đầu tư: 3000 tỷ VNĐ
NH phát triển: 5000 tỷ VNĐ
NH hợp tác: 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân TW: 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 100 triệu đồng
Công ty tài chính: 500 tỷ VNĐ
Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ VNĐ
theo quy định tại Nghị định 10/2011/NĐ-CP
Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ theo điều 3 nghị đinh 76/2015/NĐ-CP
Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ theo điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ VNĐ theo điều 3 nghị định 126/2007/NĐ-CP
Cho thuê lại lao động: 2 tỷ VNĐ theo điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP
Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 – 500 triệu VNĐ theo điều 14 nghị định 168/2017/NĐ-CP
Sản xuất phim: 200 triệu VNĐ theo điều 3 nghị định 142/2018/NĐ-CP
Kinh doanh vận chuyển hàng không: 600 – 1300 tỷ VNĐ theo điều 8 nghị định 92/2016/NĐ-CP
Kinh doanh cảng hàng không, sân bay: 100 – 200 tỷ VNĐ theo điều 14 nghị định 92/2016/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: 30 tỷ VNĐ theo điều 17 nghị định 92/2016/NĐ-CP
Kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ VNĐ theo điều 8 nghị định 92/2016/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng: 20 tỷ VNĐ theo điều 6 nghị định 70/2016/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải: 10 tỷ VNĐ theo điều 8 nghị định 70/2016/NĐ-CP
Cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước,luồng hàng hải chuyên dùng: 20 tỷ VNĐ theo điều 12 nghị định 70/2016/NĐ-CP
Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng: 30 tỷ VNĐ theo điều 1 nghị định 57/2016/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ: 5 tỷ VNĐ theo điều 6 nghị định 69/2016/NĐ-CP
Kinh doanh hoạt động mua bán nợ: 100 tỷ VNĐ theo điều 7 nghị định 69/2016/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ: 500 tỷ VNĐ theo điều 8 nghị định 69/2016/NĐ-CP
Kinh doanh chứng khoán: 25 – 110 tỷ VNĐ theo Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP Điều 13 Nghị định 151/2018/NĐ-CP
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 200 – 400 tỷ VNĐ theo điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 – 1000 tỷ VNĐ theo điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ VNĐ theo điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh tái bảo hiểm: 300 tỷ VNĐ theo Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh môi giới bảo hiểm: 400 – 1100 theo điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ: 4 – 8 tỷ theo Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Dịch vụ kiểm toán: 5 tỷ theo điều 5 nghị định 17/2012/NĐ-CP
Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất: 5 – 300 tỷ theo điều 19 nghị định 25/2011/NĐ-CP
Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất: 20 – 500 tỷ theo điều 20 nghị định 25/2011/NĐ-CP
Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: 30 tỷ VNĐ điều 21 nghị định 25/2011/NĐ-CP
Hoạt động bán hàng đa cấp: 10 tỷ VNĐ theo điều 7 nghị định 40/2018/NĐ-CP
Sở Giao dịch hàng hóa: 150 tỷ VNĐ theo điều 1 nghị định 51/2018/NĐ-CP
Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa: 5 – 75 tỷ VNĐ theo điều 1 nghị định 51/2018/NĐ-CP
Hoạt động mua, bán vàng miếng: 100 tỷ VNĐ theo điều 11 nghị định 24/2012/NĐ-CP

Trên đây là các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định do AZLAW tổng hợp. Trong quá trình thực hiện kinh doanh khách hàng cần lưu ý thêm một số nội dung sau:
Danh mục ngành nghề có hoạt động đấu giá
Danh mục ngành nghề loại trừ khi đăng ký kinh doanh
Danh mục ngành nghề không hoạt động tại trụ sở

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165