Thứ Ba (06/12/2022)

Danh mục ngành nghề cần lưu ý loại trừ khi đăng ký kinh doanh

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Các nội dung cần loại trừ trong một số ngành nghề khi tra cứu và ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Trong quá trình đăng ký kinh doanh công đoạn dễ sai nhất là việc ghi mã ngành nghề theo quy định. Hiện tại văn bản về ngành nghề được quy định tại quyết định định 27/2018/QĐ-TTg, tuy nhiên trong quá trình đăng ký dù đã ghi theo quyết định vẫn bị yêu cầu sửa đổi. Do vậy, trong bài viết này AZLAW sẽ tập hợp các ngành nghề đã ghi theo quy định 27/2018/QĐ-TTg nhưng vẫn bị yêu cầu thay đổi. Trước khi tham khảo bài viết này khách hàng có thể tham khảo một số bài viết cùng nội dung như:
Các ngành nghề có nội dung đấu giá trong danh mục mã ngành
Danh mục ngành nghề không hoạt động tại trụ sở

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN LƯU Ý LOẠI TRỪ KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 cùa Thù tướng Chính phu đê ghi chi tiết các ngành nghề có mã ngành 4662 “Bán buôn kim loại và quặng kim loại”. Doanh nghiệp lưu ý đối với hoạt động kinh doanh vàng, đê nghị doanh nghiệp ghi chi tiêt là “kinh doanh vàng trang sức” căn cứ theo quy định tại Khoán 9 Điều 4 Nghị định sồ 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chinh phú về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trường hợp không kinh doanh vàng đê nghị ghi rõ “không bao gồm kinh doanh vàng”.

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để ghi chi tiết theo mã ngành câp 5 đối với ngành nghề có mã ngành 7490 “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu”. Doanh nghiệp lưu ý loại trừ “hoạt động cửa các nhà báo độc lập” do hoạt động báo chí không phải là ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 16 điều 4 Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin
Đối với mã ngành 6312 “cổng thông tin” có nôi dung hoạt động báo chí không phải ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật báo chí và Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, đề nghi doanh nghiệp căn cứ vào mã ngành cấp 4 trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 06/07/2018 quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hoặc văn bản pháp luật chuyên ngành để ghi chi tiết hoặc mở ngoặc cụm từ “trừ hoạt động báo chí”.

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
– Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

Đối với mã ngành 4773: Khoản 9 Điều 4 nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Chính phủ ngày 03/04/2012 quy định “Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép”. Vì vậy đề nghị doanh nghiệp đăng ký lại chi tiết của mã ngành 4773 như sau: “Bán lẻ vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh” thay thế chi tiết “Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh” tại phần chi tiết mã ngành 4773

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Đối với ngành nghề “Giáo dục khác chưa được phân vào đâu” mã 8559 bao gồm “hoạt động của các trường của các tô chức Đảng, đoàn thể, tôn giáo” không phải là ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đề nghị doanh nghiệp đăng ký chi tiết ngành nghề này

Các nội dung yêu cầu bổ sung trên trích dẫn từ các thông báo thực tế của các phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung trên chỉ có tính chất tham khảo, khách hàng khi áp dụng vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 19006165 để được hỗ trợ hoặc tham khảo các văn bản quy định liên quan trước khi áp dụng thực tế.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay