Liên hệ tư vấn 1900.6165

Di chúc hợp pháp cần điều kiện gì?

Di chúc  bao gồm 02 hình thức thể hiện: di chúc lập thàng văn bản và di chúc bằng miệng. Việc di chúc hợp pháp và được pháp luật thừa nhận là vấn đề rất quan trọng trong quá trình phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên không phải lúc nào di chúc mà người để lại di sản thừa kế lập ra cũng có giá trị về mặt pháp lý. Vậy một bản di chúc hợp pháp cần đáp ứng điều kiện gì?

Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Thực chất di chúc là hình thức thể hiện quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Chính vì vậy Bản di chúc chỉ có hiệu lực pháp lý khi người lập di chúc qua đời.

Điều kiện để di chúc hợp pháp theo quy định của luật

Căn cứ theo điều 630, Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp
1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Nếu vi phạm một trong những điều kiện được nêu ở trên thì bản di chúc được lập sẽ bị coi là vô hiệu. Việc chia di sản thừa kế mà người đã mất để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165