Liên hệ tư vấn 1900.6165

Di chúc viết tay và có người làm chứng có hợp pháp không?

Bố mẹ tôi có một mảnh đất và một ngôi nhà. Bố mẹ tôi có 3 người con gái và một người con trai. Mẹ tôi bị tai biến đã mất, bố tôi có để lại di chúc chia cho 3 chị em gái tôi 1 nửa mảnh đất còn em trai tôi nửa mảnh đất còn lại và ngôi nhà, khi lập di chúc có sự chứng kiến và chữ ký của 2 chị gái bố tôi. Bố tôi đã mất được 1 tháng nay, giờ em trai tôi không muốn chia đất cho chị em tôi, vậy tôi muốn hỏi tôi và hai chị tôi có được hưởng phần đất do bố tôi để lại hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Trường hợp 1: Mảnh đất và ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của của riêng người bố

Theo quy định tại Điều 628, 630 Bộ luật dân sự 2015, di chúc được coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau:

– Khi lập di chúc tinh thần của người lập di chúc minh mẫn sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa cưỡng ép.

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và hình thức không trái quy định pháp luật. Nội dung di chúc phải có đầy đủ các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

– Hình thức di chúc bằng văn bản. Nếu không lập bằng văn bản di chúc miệng

– Người làm chứng: mọi người có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ trường hợp sau:

  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Do đó, trường hợp bạn đưa ra 2 chị gái của bố bạn có thể làm chứng cho việc lập di chúc của bố bạn

Đồng thời theo thông tin bạn đưa ra, bố bạn lập di chúc bằng văn bản khi còn minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, đe dọa, nếu di chúc đó đầy đủ các nội dung của di chúc như trên khi đó di chúc của bố bạn được coi là hợp pháp, vậy nên tài sản của bố bạn sẽ được chia theo di chúc.

Trường hợp 2: Tài sản đó không thuộc sở hữu chung, người bố chỉ có một phần tài sản trong khối tài sản chung đó

Nếu tài sản mảnh đất và ngôi nhà là tài sản chung của bố mẹ bạn, mà mẹ bạn mất không để lại di chúc khi đó mẹ bạn mất thì 1/2 tài sản đó sẽ được chia theo quy định pháp luật cho bố bạn và chị em bạn. Lúc đó mỗi chị em bạn và bố bạn đều được 1/10 mảnh đất

Điều này đồng nghĩa với việc bố bạn chỉ có quyền quyết định đối với 3/5 mảnh đất và ngôi nhà. Do đó di chúc mà bố bạn để lại sẽ bị vô hiệu nên khi bố bạn mất thì tài sản của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Như vậy, cả hai trường hợp thì bạn và 2 chị của bạn vẫn được hưởng phần tài sản do bố chị để lại.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165