Liên hệ tư vấn 1900.6165

Đầu tư

Xin cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

Xin cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

Đầu tư

Cũng như các loại giấy tờ khác, giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài cũng được cấp lại khi bị mất, thất lạc. Khi cấp xin lại giấy phép lao động, người lao động có phải nộp phạt hành chính hay không? hồ sơ xin cấp lại, thủ tục xin cấp lại như thế nào? AZLAW xin đưa ra tư vấn cụ thể về việc cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

HOTLINE: 19006165