Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu, Tháng Năm 24

Đầu tư

Quy định góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Quy định góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia góp vốn tại Việt Nam phải đáp ứng các quy định của pháp luật cũng như các quy định về quản lý tại Việt Nam. Trong đó đáng chú ý như sau:Điều kiện tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt NamCó tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này. Việc mở, đóng, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Theo khoản 3 điều 36 Luật doanh nghiệp 20143. Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nư
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Đầu tư
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có nhiều khác biệt so với các văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam. Quy định về văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam được hướng dẫn bởi Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp, văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài có một hệt thống văn bản hướng dẫn riêng.Cơ sở pháp lý về thành lập văn phòng đại diệnNghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt NamThông tư 11/2016/TT-BCT hướng dẫn nghị định 07/2016/NĐ-CPThông tư 143/2016/TT-BTC về phí thành lập văn phòng đại diệnHồ sơ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoàiĐơn đề nghị (có xác nhận của thương nhân nước ngoài)Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ
Ghi mã ngành kinh doanh với doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Ghi mã ngành kinh doanh với doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Đầu tư
Việc ghi mã ngành của các doanh nghiệp Việt Nam (100% vốn Việt Nam) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và nghị định 78/2015/NĐ-CP, khác với các doanh nghiệp này các doanh nghiệp có vốn nước ngoài khi thành lập việc tra cứu điều kiện kinh doanh và ghi mã ngành có một chút khác biệt.Có 2 vấn đề cần lưu ý khi ghi ngành nghề cho công ty có vốn nước ngoài đó là:- Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài- Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO là tài liệu số WT/ACC/48/Add.2 ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, gồm phần cam kết chung, phần cam kết cụ thể đối với các ngành, phân ngành dịch vụ và Danh mục ngoại lệ về tối huệ quốc.Cách ghi ngành nghề đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoàiVề cơ b
Quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư
Đầu tư theo thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là hình thức đầu tư tương đối phổ biến và đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên không phải tất cả nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư theo hình thức này đều phải đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Vậy khi nào phải làm thủ tục này và thực hiện thế ra sao là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư. Dưới đây là tư vấn của AZLAW về việc góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoàiCác trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn gópTheo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi:- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Thủ tục chuyển địa điểm thực hiện dự án khác tỉnh

Thủ tục chuyển địa điểm thực hiện dự án khác tỉnh

Đầu tư
Trong một số trường hợp khi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện dự án đầu tư muốn chuyển địa điểm sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm như thế nào? Thủ tục chuyển tỉnh cho dự án ra sao? Theo quy định về điều chỉnh thực hiện dự án đầu tư áp dụng với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại điều 33 nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định:Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu
Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Đầu tư
Trong một số trường hợp dự án đầu tư sẽ phải chấm dứt, vậy điều kiện và thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thực hiện như thế nào?Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tưCác trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 điều 48 Luật đầu tư 2014- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;- Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc thủ tướng chính phủ quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong một số trường hợp nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động- Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tụ
Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Đầu tư
Các công ty nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam một cách hợp pháp trước khi tiến hành hoạt động phải đăng ký hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Bộ Công Thương. Khác với thủ tục thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện tại Sở Công Thương, việc thành lập chi nhánh do Bộ Công Thương quản lý.Điều kiện để được thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;- Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các đ
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư
Hiện nay, do cơ chế hành chính đang được cải cách theo hướng tinh giảm, rút gọn để thu hút đầu tư từ nước ngoài, nên có rất nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh được thành lập tại Việt Nam. Các văn phòng đại diện, chi nhánh này phải đảm bảo việc hoạt động của mình tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động để đảm bảo chế độ quản lý nhà nước với các đối tượng nêu trên.Căn cứ pháp lý về báo cáo hoạt độngNghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamThông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh củ
Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2019

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2019

Đầu tư
Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thì tất cả các đơn vị đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư thành: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư có khó không xin mời các bạn tham khảo bài viết sau của AZLAW.Cơ sở pháp lý khi tách giấy chứng nhận đầu tưViệc quy định phải tách giấy chứng nhận đầu tư hiện tại không được quy định cụ thể trong luật đầu tư 2014 và luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, tuy nhiên theo quy định của 2 luật này thì kể từ ngày 1/7/2015 nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được tách riêng do đó các doanh nghiệp khi có thay đổi phải làm thủ tục cấp đổi hai loại giấy trên để tuân theo đúng q
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư
Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện do phía Việt Nam đưa ra, một số nội dung kinh doanh phải đáp ứng điều kiện theo quy định. Vậy trường hợp nào thì nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện. Với một số trường hợp như đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần nếu các ngành nghề không có điều kiện và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dưới 49% thì không phải làm thủ tục xin chấp thuận góp vốn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trích dẫn các quy định về ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài để khách hàng nắm được và tham khảoCơ sở pháp lý về ngành nghề kinh doanh có điều kiện- Luật đầu tư 2014- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư- Các văn bản p