Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm, Tháng Hai 21

Doanh nghiệp

Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp muốn được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ thì trình tự thủ tục như thế nào? Hồ sơ để công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?Các trường hợp chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệThành lập mới doanh nghiệp khoa học công nghệ:- Thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014- Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chínhĐăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động: Tương tự trường hợp doanh nghiệp thành lập mới đã ghi ở trênDoanh nghiệp KHCN chuyển đổi từ tổ chức KHCN công lập:- Xây dựng đề án chuyển đổi để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt- Thành lập mới doanh nghiệp và xin chứng nhận doanh nghiệp KHCN
Các trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

Các trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp
Đại diện theo pháp luật trong công ty là người đại diện cho công ty tham gia thực hiện các giao dịch. Hiện tại theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật (trước đây chỉ được 1 người đại diện duy nhất) tuy nhiên "Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam". Hiện tại có một số trường hợp thay đổi đại diện theo pháp luật như sau:Bổ sung thêm hoặc loại bỏ bớt người đại diện theo pháp luậtTrên thực tế thông thường đa số các công ty chỉ để 1 người đại diện theo pháp luật duy nhất, do vậy một số trường hợp muốn bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật. Hoặc một số trường hợp muốn loại bỏ người đại diện theo pháp luật từ nhiều thành ít người.Thay đổi chức danh của người đại d
Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp
Khi địa điểm kinh doanh không hoạt động nữa thì phải làm như thế nào? Giải thể địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ gì? Theo quy định tại điều 60 nghị định 78/2015/NĐ-CP Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanhHồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanhThông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh do giám dốc công ty ký; trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì do giám đốc chi nhánh kýHợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơBản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơHồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh nộp nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoặc có thể nộp qua mạng tại cổng thông tin điện tử qu
Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Doanh nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có nên công chứng hay không? Thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào? Tại sao nên công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phầnHợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần phải công chứng?Theo quy định hiện nay, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cũng là một trong các hợp đồng dân sự bình thường do vậy dù không có công chứng thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên theo quy định kể từ ngày 10/10/2018 theo quy định tại nghị định 108/2018/NĐ-CP thông tin cổ đông sáng lập chỉ thay đổi trong trường hợp chưa góp đủ vốn, do vậy có thể hiểu việc mua bán cổ phần trong công ty cổ phần tài liệu chứng minh chính là hợp đồng chuyển nhượng và thanh lý hợp đồng của các cổ đông. Đối với trường hợp này nếu có tranh chấp
Những điều cần biết khi kinh doanh lữ hành quốc tế

Những điều cần biết khi kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp
Du lịch hiện là một trong những ngành rất phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên đây là một trong những ngành nghề có điều kiện, trước khi kinh doanh ngành nghề này, doanh nghiệp cần chú ý tới các quy định sau:Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề về kinh doanh lữ hành quốc tế.   Về điều kiện này chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là kinh doanh doanh ngành nghề nào thì phải đăng ký ngành nghề đó và chỉ được kinh doanh những ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký. Một vấn về đặt ra là có bắt buộc phải thành lập công ty kinh doanh ngành nghề lữ hành quốc tế không? Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngành nghề lữ hành quốc tế được không? Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh ở một địa điểm cố định, không có tư cách pháp nhân. Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu tr
Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do -  Hạnh phúcĐIỀU LỆCÔNG TY CỔ PHẦN …-  Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày .../.../2017- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN  Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;CHƯƠNG IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty1.1. CÔNG TY CỔ PHẦN ... thuộc hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.1.2. Tên Công tyTên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ...Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ... JOINT STOCK COMPANYTên công ty viết tắt: ... .,JSC1.3. Trụ sở Công ty:&n
Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên 2019

Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên 2019

Doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆCÔNG TY TNHH...................................Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.Chúng tôi, các thành viên công ty ............. cam kết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2,3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, cùng nhau thống nhất ban hành điều lệ công ty với những chương, điều, khoản sau:Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Tên, địa chỉ Công ty1-Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:   CÔNG TY TNHH  .........Tên bằng tiếng nước ngoài:........................................... COMPANY LIMITEDTên viết tắt:...................................................................... CO .,LTD2- Địa chỉ trụ sở chính: s
Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu 2019

Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu 2019

Doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         ......, ngày ....., tháng .... năm 20......ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ........(do cá nhân làm chủ sở hữu)Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.Chủ sở hữu (và người đại diện theo pháp luật của công ty) cam kết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2,3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, thống nhất ban hành Điều lệ côn
Xử lý đối với trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh kê khai không trung thực

Xử lý đối với trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh kê khai không trung thực

Doanh nghiệp
Hiện tại rất nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là thành phố Hà Nội đã triển khai nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh 100% qua trang thông tin điện tử dangkykinhdoanh.gov.vn. Khi nộp hồ sơ qua mạng thường xuất hiện một số lỗi như: Hồ sơ được chấp thuận không đúng với hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định; hồ sơ được chấp thuận nhưng thông tin trong hồ sơ kê khai sai, không trung thực. Để giải quyết những trường hợp trên Bộ kế hoạch đầu tư đã ban hành thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT áp dụng từ ngày 11/03/2019 hướng dẫn giải quyết trường hợp trên.Xử lý trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định. Khoản 6, Điều 1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định như sau: "Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ
Giới thiệu hệ thống “dự thảo” hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Giới thiệu hệ thống “dự thảo” hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Doanh nghiệp
Hiện tại việc đăng ký kinh doanh thực hiện qua mạng rất tiện lợi cho các doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn như AZLAW trong quá trình làm hồ sơ. Tuy nhiên khi soạn thảo hồ sơ ở từng địa phương có thể có các quy định khác nhau như quy định về ngành nghề không hoạt động tại trụ sở; quy định về tách hồ sơ khi tiến hành đăng ký kinh doanh...và còn rất nhiều quy định mang tính địa phương khác, để giải quyết vấn đề này hiện tại có hai hệ hệ thống dự thảo đăng ký kinh doanh như sau:Hệ thống dự thảo đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc giaHệ thống dự thảo đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia tại địa chỉ https://duthao.dkkd.gov.vn/ tại đây khách hàng có thể dự thảo hồ sơ tại một số địa phương bao gồm: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Huế, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hưng