Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 16

Khai báo hóa chất

Danh mục hóa chất phải làm thủ tục khai báo hóa chất

Danh mục hóa chất phải làm thủ tục khai báo hóa chất

Khai báo hóa chất
PHỤ LỤC V DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Mã HS Mã CAS Công thức hóa học1. Amon hydro diflorua Ammonium hydrogen difluoride 28261900 1341-49-7 NH4HF22. Axetaldehyt Acetaldehyde 29121200 75-07-0 C2H4O3. Axetonitril Acetonitrile 29269000 75-05-8 C2H3N4. Axetyl metyl cacbinol Acethyl methyl carbinol 29144000 513-86-0 C4H8O25. Axetylen Acetylene 29012910 74-86-2 C2H26. Acephat Acephate 29309090 30560-19-1 C4H10NO3PS7. Acetochlor Acetochlor 29242990 34256-82-1 C14H20ClNO28. Acrolein Acrolein 29121990 107-02-8 C3H4O9. Acrylamit Acryl amide 29241900 79-06-1 C3H5NO
Mẫu phiếu an toàn hóa chất

Mẫu phiếu an toàn hóa chất

Khai báo hóa chất
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤTPhiếu an toàn hóa chấtTên phân loại, tên sản phẩm Logo của doanh nghiệp(không bắt buộc)Số CAS:Số UN:Số đăng ký EC:Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):  I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT- Tên thường gọi của chất: Mã sản phẩm (nếu có)- Tên thương mại:- Tên khác (không là tên khoa học):- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:- Mục đích sử dụng: ghi ngắn gọn mục đích sử dụng, ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa PVCII. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤTTên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% theo trọng lượng)Thành phần 1     Không bắt buộc ghi chính xác, xem ghi chú
Mẫu bản khai báo hóa chất

Mẫu bản khai báo hóa chất

Khai báo hóa chất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT Căn cứ Luật Hóa chất; Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất. Phần I THÔNG TIN CHUNG1. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất:2. Mã số thuế:3. Địa chỉ của trụ sở chính:4. Điện thoại:                                     Fax:                            Email:5. Họ và tên người đại diện pháp luật:                         Chức vụ:6. Loại hình hoạt động: Sản xuấ
Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Khai báo hóa chất
Có một số loại hóa chất phải khai báo trước khi nhập khẩu về Việt Nam, để tránh mất thời gian lưu kho bãi khách hàng nên tìm hiểu và tham khảo thủ tục khai báo hóa chất trước khi tiến hành nhập hàng về. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục khai báo hóa chất như sau:Các loại hóa chất phải thực hiện khai báo hóa chất Căn cứ nghị định 133/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất thì những loại hóa chất bắt buộc phải khai báo được quy định tại Phụ lục V của nghị định này cụ thể bạn có thể xem tại danh mục hóa chất phải làm thủ tục khai báo hóa chấtHình thức khai báo hóa chất nhập khẩu 1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn2. Tạo tài khoản