Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Năm 22

Mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã vạch cho sản phẩm

Thủ tục đăng ký mã vạch cho sản phẩm

Mã số mã vạch
Hiện nay khi mua các sản phẩm tại các siêu thị hoặc các sản phẩm nhập khẩu, việc thấy mã vạch không phải là điều xa lạ. Về khái niệm, bản chất mã vạch là một mã để đánh dấu sản phẩm, mang tính chất quản lý và được công nhận chung trên toàn cầu. Nhìn vào mã vạch bạn có thể biết được sản phẩm do đơn vị nào sản xuất và xuất xứ từ đất nước nào.Tại Việt Nam, việc đăng ký mã vạch được thực hiện tại Văn phòng GS1 VN - Viện tiêu chuẩn chất l­ượng Việt Nam. Hồ sơ đăng ký mã vạch cho sản phẩmBản đăng ký sử dụng mã vạch (2 bản theo mẫu) Bảng đăng ký danh mục sử dụng GTIN: Đây chính danh sách sản phẩm của đơn vị Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập Phiếu biên nhận hồ sơ (2 bản) Khi DN đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp cấp cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm (m