Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8

Sở hữu trí tuệ

Làm gì khi nhãn hiệu bị người khác đăng ký?

Làm gì khi nhãn hiệu bị người khác đăng ký?

Sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu của một sản phẩm cũng giống như linh hồn của sản phẩm đó, thông thường chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm lên nhãn hiệu chứ nhãn hiệu không làm lên sản phẩm. Trong một số trường hợp khi phát triển sản phẩm, dịch vụ nhưng lại bị người khác đăng ký trước thì phải làm gì? Vấn đề liên quan tới nhãn hiệu được quy định trong luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quan, trong đó có một số quy định đáng lưu ý như sau: Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộNhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dị
Cách thức phân nhóm hàng hoá, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu

Cách thức phân nhóm hàng hoá, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
Một nhãn hiệu thông thường sẽ không thể được bảo hộ trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu độc quyền việc phân nhóm hàng hoá, dịch vụ là một trong những công đoạn quan trọng của quá trình. Theo quy định tại văn bản 04/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 (hợp nhất 01/2007/TT-BKHCN và các văn bản hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ) quy định về việc phân nhóm, phân loại hàng hoá dịch vụ như sau: 7. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 7.1 Tài liệu tối thiểue) Đối tượng nêu trong đơn phải được phân nhóm, phân loại chính xác theo quy định. Nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định.Mục 5. THỦ T
Phản đối cấp đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Phản đối cấp đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
Trong một số trường hợp khi sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa đăng ký có thể bị các đơn vị khác tiến hành đăng ký trước (với mục đích chiếm dụng nhãn hiệu hoặc bán lại) do vậy các chủ sở hữu nhãn hiệu nên lưu ý về việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền để tránh gặp các vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chưa kịp đăng ký mà đã bị các đơn vị khác đăng ký thì phải làm thế nào? Đầu tiên, phải hiểu về quy trình đăng ký nhãn hiệu.- Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn sẽ nhận được KQ là chấp nhận đơn hợp lệ của cục SHTT- Trong vòng 2 tháng tiếp theo kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ cục SHTT sẽ công bố đơn trên báo sở hữu công nghiệp- Việc thẩm định nội dung theo quy định là 9 tháng tuy nhiên thực tế sẽ kéo dài từ 15 - 20 tháng hoặc lâu hơn Thứ hai, theo quy định tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, b
Rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
Trong một số trường hợp khi thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phát hiện ra nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ thì có thể làm thủ tục để rút đơn đăng ký nhẫn hiệu và nhận lại tiền phí, lệ phí đối với các thủ tục chưa bắt đầu tiến hành. Theo quy định tại điều 116 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định: Điều 116. Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn.2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn
Tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số viện khoa học sở hữu trí tuệ

Tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số viện khoa học sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ
Trong bài viết trước AZLAW đã hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số của của sở hữu trí tuệ. Tại bài viết này chúng tôi xin giới thiệu thêm một công cụ tra cứu mới của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN tại địa chỉ http://ipplatform.vipri.gov.vn/database/nhan-hieu. Giao diện tra cứu khi truy cập hiện ra như sau: Khách hàng có thể lựa chọn vào mục tra cứu nâng cao, giao diện tra cứu nâng cao tương tự tại bài viết tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số của của sở hữu trí tuệ tuy nhiên trong nội dung này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Mục đích của việc tra cứu nâng cao:Sử dụng chương trình tra cứu nâng cao, người dùng có thể thực hiện các công việc sau một cách hiệu quả:1. Chuẩn bị cho việc nộp đơn đăng ký bảo hộTrước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu người dùng cần tra cứu t
Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số cục sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số cục sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ
Trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu hoặc sử dụng các kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện tra cứu nhãn hiệu qua thư viện số của cục sở hữu trí tuệ tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php. Khi truy cập theo địa chỉ trên giao diện như sau: Tại phần tên trường sẽ có các nội dụng bao gồm:- Nhãn hiệu tìm kiếm: Tên nhãn hiệu cần tìm kiếm- Nhóm SP/DV: Nhóm sản phẩm, dịch vụ theo bảng phân nhóm nhãn hiệu quốc tế- Phân loại hình:Phân loại hình theo bảng phân loại Vienna- Tên SP/DV: Tên sản phẩm dịch vụ cụ thể- Từ khoá tìm kiếm: các từ khoá để tìm kiếm nhãn hiệu- Đại diện SHTT (tên ngắn): Áp dụng với nhãn hiệu qua đại diện sở hữu công nghiệp- Số đơn: Số đơn của nhãn hiệu- Địa chỉ người nộp đơn: Địa chỉ của người nộp đơn- Ngày nộp đơn: Ng
Quy trình nộp đơn và thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp

Quy trình nộp đơn và thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp

Sở hữu trí tuệ
Trong các đối tượng sở hữu trí tuệ, ngoài nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích thì các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chiếm số lượng lớn thứ hai trong số các đơn xác lập quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hiện nay, số lượng các đơn kiểu dáng công nghiệp ngày càng tăng, do doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của sản phẩm mình kinh doanh và đầu tư vào việc đăng ký bảo hộ. Dưới đây là hướng dẫn sơ bộ về quy trình nộp đơn và thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Nộp đơn kiểu dáng công nghiệp:Giống như đối với nhãn hiệu, quyền của chủ sở hữu kiểu dáng được xác lập khi tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ  (tại Hà Nôi, và các chi nhánh tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).Những đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo quy địn
Tại sao phải theo dõi công bố đơn nhãn hiệu?

Tại sao phải theo dõi công bố đơn nhãn hiệu?

Sở hữu trí tuệ
Trong quá trình thẩm định Đơn nhãn hiệu, sau khi đơn được nộp tại phòng Đăng ký – Cục Sở hữu trí tuệ, Đơn nhãn hiệu sẽ được thẩm định về mặt hình thức cụ thể là đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn Giai đoạn thẩm định về hình thức kéo dài trong 01 tháng. Kết thúc giai đoạn thẩm định về hình thức, nếu Đơn nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhân đơn hợp lệ. Trong trường hợp Đơn nhãn hiệu không đáp ứng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo thiếu sót yêu cầu Người nộp đơn sửa đổi để phù hợp. Tiếp theo Đơn nhãn hiệu sẽ được Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Để theo dõi Công báo sở hữu công nghiệp vui lòng truy cập địa c
Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu ta thường thấy về tài liệu hưởng quyền ưu tiên và ngày hưởng quyền ưu tiên. Vậy theo quy định của luật sở hữu trí tuệ quyền ưu tiên là gì? Theo quy định của luật sơ hữu trí tuệ hiện hành (Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2010) có một nguyên tắc khi đăng ký nhãn hiệu là nguyên tắc "nộp đơn trước cấp trước" quy định tại điều 90 như sau: Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên2. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên ho
Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu

Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ
Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, một số trường hợp khách hàng cần lưu ý, cẩn trọng trong việc xác định yếu tố cấu thành nhãn hiệu. Vì một số yếu tố theo quy định không được bảo hộ cụ thể tại điều 72 Luật SHTT 2006 (sửa đổi năm 2010) như sau: Điều 73. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệuCác dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho p
HOTLINE: 19006165