Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Tám 22

Trang thiết bị y tế

Xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế
Hiện tại tôi đang muốn xin xác nhận nội dung quảng cáo cho các trang thiết bị y tế của đơn vị mình, xin quý công ty hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và quy trình xin xác nhậnTrả lờiChào bạn! Hiện tại việc xin xác nhận nội dung quảng cáo được quy định tại thông tư 09/2015/TT-BYT hiện tại đang được áp dụng. Điều kiện để xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tếQuảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu; Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tự do đối với trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc Giấy phép nhập khẩu đối với trang thiết bị nhập khẩu.  Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có các nội dung sau đây: a) T
Mẫu xác nhận thời gian công tác theo nghị định 36/2016/NĐ-CP

Mẫu xác nhận thời gian công tác theo nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……1……, ngày….tháng….năm 20.... BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi: 2…………………………................................................................................................................Tên tôi là: …………………………................................................................................................................Sinh ngày: …………………………................................................................................................................Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: …….. ngày cấp: ………. nơi cấp: ................................Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: …………………………..................................................
Đơn xin gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Đơn xin gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế
Tên đơn vị nhập khẩu ---------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc --------------------------Số:……, ngày ….. tháng….. năm ……ĐƠN ĐỀ NGHỊ Điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 7165/BYT-TB-CT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ, [Tên doanh nghiệp] đề nghị được điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp có hiệu lực vào ngày 31/12/2017 như sau:STTSố giấy phép nhập khẩu Ngày cấp Ngày hết hạn Ngày hết hạn của giấy uỷ quyềnĐề nghị gia hạn đến ngà
Lùi thời hạn lưu hành trang thiết bị y tế B, C, D đến 1/1/2019

Lùi thời hạn lưu hành trang thiết bị y tế B, C, D đến 1/1/2019

Trang thiết bị y tế
Hiện tại, Bộ Y tế đã ra Công văn 7165/BYT-TB-CT về việc lùi thời hạn có hiệu lực của số lưu hành, theo đó:1. Lùi hiệu lực của số lưu hành của TTBYT loại B, C, D: Bộ Y tế và Chính phủ thống nhất lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với TTBYT loại B,C,D đến ngày 01/01/2019. Tuy nhiên, vẫn cấp song song Số đăng ký lưu hành để DN có số lưu hành kịp áp dụng trước 1/1/2019.2. Đối với TTBYT loại A: Tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 363. Đối với TTBYT sản xuất trong nước: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2002/TT- BYT.4. Đối với TTBYT loại B,C,D:- TTBYT loại B,C,D không thuộc danh mục thông tư 30/2015/TT-BYT: Thực hiện theo Công văn 3600/BYT-TB-CT- TTBYT loại B, C, D thuộc danh mục thông tư 30/2015/TT-BYT: Tiếp tục thực hiện theo
Công văn số 7165/BYT-TB-CT về việc lùi thời gian cấp số lưu hành

Công văn số 7165/BYT-TB-CT về việc lùi thời gian cấp số lưu hành

Trang thiết bị y tế
BỘ Y TẾ Số: 7165/BYT-TB-CT V/v thực hiện nội dung nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của chính phủCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017  KHẨN Kính gửi:    Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị) Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP).Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017 về việc thống nhất lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại B, c, D đến ngày 01/01/2019.Tiếp theo Cô
Công văn 5464/BYT-TB-CT ngày 26 tháng 9 năm 2017

Công văn 5464/BYT-TB-CT ngày 26 tháng 9 năm 2017

Trang thiết bị y tế
BỘ Y TẾ Số: 5464/BYT-TB-CT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017KHẨN: Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan) Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.Tiếp theo công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế gửi Tổng cục Hải quan đề nghị phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.Căn cứ nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp ngày 01/9/2017 giữa Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y
Tư vấn về cấp giấy phép nhập khẩu cho trang thiết bị y tế

Tư vấn về cấp giấy phép nhập khẩu cho trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế
Bạn đang có nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị y tế? Thủ tục cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế quá rườm rà và khó khăn? Bạn cần tìm một đơn vị tư vấn và hỗ trợ dịch vụ về trang thiết bị y tế? AZLAW trân trọng giới thiệu tới khách hàng cổng thông tin tư vấn hỗ trợ về thủ tục xin cấp phép thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế. Phân loại trang thiết bị y tế Hiện nay, tất cả các trang thiết bị y tế nhập khẩu về Việt Nam đều phải qua phân loại trang thiết bị y tế. Việc phân loại trang thiết bị y tế được thực hiện tại Viện Trang Thiết Bị Y Tế; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc Trường cao đẳng nghề kỹ thuật Y tế thuộc Bộ Y Tế. Ngoài ra việc phân loại có thể thực hiện tại các đơn vị tư nhân có đủ điều kiện và đã thực hiện công bố đủ điều kiện trên website dmec.moh.gov.vnCác đơn vị t
Công văn 3600/BYT-TB-CT về việc thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP

Công văn 3600/BYT-TB-CT về việc thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế
BỘ Y TẾ -------- Số: 3600/BYT-TB-CT V/v thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.CỒNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------   Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017KHẨNKính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu,kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định sổ 36/2016/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành tò ngày 01/7/2016. Theo đó, việc quản íý trang thiết bị y tế có những thay đổi quan trọng, cụ thể như sau:Thứ nhất, tất cả các trang thiết bị y tế đều phải được phân loai để làm căn cứ cho việ
Công văn 3593/BYT-TB-CT hướng dẫn thực hiện nghị định 36/2016/NĐ-CP

Công văn 3593/BYT-TB-CT hướng dẫn thực hiện nghị định 36/2016/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế
BỘ Y TẾ -------- Số: 3593 /BYT-TB-CT V/v phối họp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.CỒNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------   Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017KHẨN Kính gửi: Tổng Cục Hải quan Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định sổ 36/2016/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Theo đó, việc quản lý trang thiết bị y tế có những thay đổi quan trọng, cụ thể như sau:Thứ nhất, tất cả các trang thiết bị y tế đều phải được phân loại để làm căn cứ cho việc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp số đăng ký lưu hành.Theo Điều 4 củ
Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành TTBYT

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành TTBYT

Trang thiết bị y tế
Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): ………..Ngày….tháng…..năm 20... GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Tên: ..........................................................................................................................Địa chỉ.......................................................................................................................với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị xác nhận cơ sở có tên dưới đây đủ điều kiện bảo hành trang thiết bị y tế của ………1………..:Tên trang thiết bị y tế Tên cơ sở bảo hành Mã số thuế Địa chỉ Điện thoại cố địnhĐiện thoại di động….. Cơ sở 1Cơ sở 2….. Cơ sở 1Cơ sở 2Cơ sở 3….. ….. Ng