Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy (06/06/2020)

Dịch vụ thành lập công ty nhanh 1 đến 2 ngày

Theo quy định về việc cấp đăng ký kinh doanh tại luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP thì việc cấp phép đăng ký kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc (ngày làm việc không tính thứ 7, CN và ngày lễ) do vậy trên thực tế khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh có thể kéo dài từ 5 – 7 ngày hoặc dài hơn nếu hồ sơ soạn thảo chưa chính xác

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2014)
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Điều 28. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP)
1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo”

Thực tế khi thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, ngoài thời gian 3 ngày để duyệt hồ sơ doanh nghiệp còn mất thời gian nộp bản giấy hồ sơ vào phòng đăng ký kinh doanh và chờ đợi để nhận kết quả. Thời gian này kéo dài từ 1 đến 2 ngày gây mất thời gian cho doanh nghiệp. Do vậy, AZLAW cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhanh, thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh cho khách hàng tại các địa phương như: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng….

Ưu điểm của dịch vụ đăng ký kinh doanh nhanh

– Thực hiện hồ sơ trong vòng 1 đến 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh
– Hồ sơ được soạn thảo và giám sát trực tiếp bởi các chuyên viên cao cấp nhằm hạn chế rủi ro khi thực hiện thủ tục do sai hoặc thiếu thông tin
– Khách hàng có đăng ký kinh doanh và con dấu để thực hiện các công việc cần thiết như ký hợp đồng hoặc các công việc khác cần gấp tới đăng ký kinh doanh

Phí dịch vụ đăng ký kinh doanh nhanh như thế nào?

So với dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói thông thường thì phí của thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh có thể cao hơn 2 đến 3 lần tuỳ yêu cầu của khách hàng. Các chi phí này một phần là các chi phí giám sát hồ sơ, chi phí đi lại của các chuyên viên AZLAW và các chi phí cần thiết khác trong quá trình thực hiện hồ sơ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165