Thứ Bảy (02/07/2022)

Điều chỉnh địa giới hành chính cho doanh nghiệp tại Hưng Yên

Cập nhật thông tin doanh nghiệp tại Thị Xã Mỹ Hào. Dịch vụ cập nhật địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính

Theo nghị quyết 656/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào. Theo đó kể từ ngày 01/05/2019 các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị trấn Bần Yên Nhân, các xã: Bạch Sam, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và huyện Mỹ Hào phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Như vậy, kể từ ngày 01/05/2019 các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Hào sẽ phải thực hiện cập nhật thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển giao địa giới hành chính theo quy định trên.

Về thay đổi địa giới hành chính
Doanh nghiêp có nghĩa vụ thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính và thông tin đăng ký thuế do thay đổi về địa giới hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:
– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
– Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Về thay đổi mẫu con dấu
a) Thủ tục thay đổi mẫu con dấu
– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 làm con dấu mới thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định. Sau khi trả dấu cũ, doanh nghiệp liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.
– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp làm con dấu mới; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định. Sau khi thông báo, doanh nghiệp liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.
– Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/7/2015, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.
Trước khi sử dụng con dấu mới, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo:
– Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Về thời hạn thực hiện và hiệu lực của con dấu
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về thời hạn thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở do thay đổi về địa giới hành chính. Tuy nhiên, để thống nhất dữ liệu của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và Giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo giao dịch của doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân khác, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở, thông báo thay đổi mẫu con dấu như hướng dẫn nêu trên ngay sau khi Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQHQH14 có hiệu lực thi hành (ngày 01/5/2019).
Thời điểm có hiệu lực của con dấu mới do doanh nghiệp kê khai tại Thông báo theo mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Khi doanh nghiệp được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Các doanh nghiệp có nhu cầu cập nhật thông tin thay đổi địa giới hành chính tại Thị Xã Mỹ Hào vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006165 để được hỗ trợ. Trong trường hợp có yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ chúng tôi để được phục vụ tốt nhất. Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Hưng Yên

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay