Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều chỉnh giấy chứng nhận bán lẻ LPG chai

Các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ LPG chai khi có thay đổi một số các thông tin trên giấy chứng nhận cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận bán lẻ LPG chai theo quy định

Đăng ký kinh doanh gas
Tư vấn điều kiện kinh doanh khí gas

Các thay đổi cần điều chính giấy chứng nhận bán lẻ LPG chai

– Thay đổi về đăng ký kinh doanh;
– Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
– Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận bán lẻ LPG chai

Hồ sơ điều chỉnh:
– Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận
– Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi
Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165