Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 19

Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

Trong một số trường hợp khi có thay đổi nội dung về chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế thì sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề

– Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin trong chứng chỉ hành nghề (mẫu 18 phụ lục I nghị định 169/2018/NĐ-CP)
– Bản gốc hoặc bản sao giấy tờ chứng minh sự thay đổi đối với trường họp thay đổi thông tin hành chính: tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùa người thực hiện việc phân loại
– Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã qua đào tạo vê phân loại ừanệ thiết bị y tế đối vói trường hợp thay đổi phạm vi hành nghề hoặc cập nhật Giấy chứng nhận đã qua đào tạo ve phân loại trang thiết bị y tế
– Bản gốc hoặc bản sao Bản xác nhận thời gian công tác (Mẫu tại phụ lục III nghị định 169/2018/NĐ-CP). Trường hợp người thực hiện việc phân loại ừang thiết bị y tế làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau mà thời gian công tác tại một cơ sở không đủ 24 tháng thì phải cung cấp bản xác nhận của từng cơ sở để chứng minh đủ thời gian công tác theo quy định

Trình tự điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chinh, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định ho sơ;
Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị điều chỉnh để hoàn thiện hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu càn bổ sung, nội dung càn sửa đổi. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị điều chỉnh phải sửa đồi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về Bộ Y tế. Sau khi tiép nhận hồ sơ bo sung, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo quy định tại khoản này. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thi trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ Y tế thực hiện việc điều chỉnh chứng chỉ hành nghề.
Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ: Bộ Y tế yêu cầu người đề nghị điều chỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, người đề nghị điều chỉnh phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, người đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan